Online hulpverlening

e-mentalhealth

Steeds meer mensen gebruiken internet als eerste bron van informatie, ook wanneer ze in de problemen zitten. De geestelijke gezondheidszorg kan hier op inspelen en meer mensen sneller bereiken. Er is een gamma van mogelijkheden, gaande van degelijke informatie tot volwaardige online therapie.
Lees meer over e-mental health »

Wat we bieden:

online hulpverlening

Ervaring met het ontwikkelen van websites en webapplicaties, én ervaring op het gebied van psychosociale hulpverlening. In dit kader realiseerden we reeds een aantal goed lopende internetprojecten. We zijn overtuigd van het belang van e-mental health en willen de toepassing ervan stimuleren.
Meer over online-hulpverlening.be »

Recent op de blog

blog

E-mental health is volop in beweging.
Volg nieuwe ontwikkelingen op onze blog:

Lopende projecten:

alcoholhulp
gokhulp
drughulp
cannabishulp
aide-alcool
aide-aux-joueurs
cannabishulp blog
eetexpert