Internet Interventions: tijdschrift online hulp

Onder impuls van de International & European Society for Research of Internet Interventions (ISRII & ESRII) kwam een nieuw online tijdschrift tot stand: ‘Internet Interventions’. Dit internationaal tijdschrift heeft als doel om wetenschappelijk en peer-reviewed onderzoek te publiceren over internet toepassingen in het kader van geestelijke en maatschappelijke gezondheid. Deze toepassingen kunnen aangeboden worden via computers, tablets, smartphones, sensoren, enz.

Artikels kunnen betrekking hebben op onderzoek, maar kunnen ook gaan over de ontwikkeling, implementatie en de onderliggende theorie van online toepassingen. Verder kunnen aanverwante terreinen aan bod komen zoals gezondheidsbeleid en ethische kwesties.

Meer op www.invent-journal.com

Voka Health Community: kennissessie

De Voka Health Community organiseert de kennissessie ‘Is er een markt voor online hulpverlening?’.

Welke mogelijkheden zijn er om online hulpverlening algemeen toepasbaar en betaalbaar te maken? Hoe en welke ondernemingen kunnen een rol spelen? Wat onderneemt de overheid? En welke concrete projecten lopen en kunnen inspiratie geven?

De kennissessie gaat door op 28 januari vanaf 17u30 in het Gent Meeting Center.

Meer info & inschrijving