Social media verslaving?

social media verslaving

Sociale media werden aanvankelijk gepresenteerd als een ‘zegen’, iedereen zou met iedereen verbonden worden. Ondertussen werd duidelijk dat het voor een aantal mensen eerder een ‘vloek’ betekent. Niet enkel omdat via deze kanalen heel wat bagger en desinformatie verspreid wordt, maar ook omdat sommigen er letterlijk aan verslaafd geraken.

De Nederlandse orthopedagoge Marijn Jurriaans schreef in dit verband een helder artikel.

Lees meer

Studiedag clickforsupport

‘Clickforsupport’ is een Europees preventieproject met als doel te komen tot richtlijnen in verband met web-based interventies voor jongeren rond illegale drugs. Het zoeken en uitwisselen van informatie via intenet maakt immers deel uit van het dagelijks leven van bijna alle adolescenten in Europa. Toch worden web-based technieken zelden gebruikt binnen drugpreventie. Onderzoeksresultaten wijzen op de kosteneffectiviteit van dergelijke methodes waardoor meer jongeren met een risicovol gebruikspatroon kunnen bereikt worden dan via face to face interventies. Vooral jongeren die anders niet in contact zouden komen met (geestelijke) gezondheidsdiensten.

De geformuleerde richtlijnen, naast andere thema’s, worden gepresenteerd op een studiedag op 23 september te Genk. Deelname is gratis.
Meer info (pdf)
www.clickforsupport.eu

Symposium internetverslaving

Dit symposium is tot stand gekomen via het boek ‘Internetverslaving’ waaraan diverse onderzoekers, behandelaars en ervaringsdeskundigen vanuit België en Nederland hebben mee gewerkt. In het symposium wordt in gegaan op verschillende vormen van internetverslaving zoals gameverslaving, verslaving aan online gokken, verslaafd aan sociale media en verslaving aan internetporno. Het programma is samengesteld uit sprekers die hebben meegewerkt aan het boek.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 (13.00-17.00 uur).
Locatie: UC Leuven-Limburg (Katholieke Hogeschool Limburg), Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B (Aula L102) te Diepenbeek.

Meer info
Inschrijving

Studiedag: Wegwijs in mediawijsheid

Sinds 2013 loopt het project Media-W (mediawijsheid, media-welzijn). Dit project is een samenwerkingsverband tussen Thomas More hogeschool, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, met financiële steun van Telenet. Met het project Media-W willen deze partners mediawijsheid helpen verspreiden via de hulpverleners. De eerste stap is dan: hulpverleners mediawijs/ mediawijzer maken. En hen de nodige handvaten geven om daar met cliënten rond aan de slag te gaan.

Tijdens een studiedag op 25 september wordt teruggeblikt op de opgedane ervaringen en vooruitgekeken naar de mogelijkheden die de toekomst biedt. Deelname is gratis. Het volstaat voor 15 september een mailtje te sturen naar secretariaat@steunpunt.be.

Info & programma

Maakt het internet ons verslaafd en dom?

Het viel te verwachten. Na jaren van hallelujah berichten over de zegeningen van het internet, laat een tegenbeweging sinds 2010 van zich horen. Onderzoekers, opiniemakers, medici, psychologen en pedagogen buitelen over elkaar heen om ons te wijzen op de risico’s en de gevaren van internet, online communicatie en sociale netwerken. We geraken blijkbaar verslaafd aan internet, meer nog, we worden er zelfs dommer van. Nog maar pas werden de resultaten van het CLICK onderzoek bekend gemaakt waarbij ‘internetverslaving’ in België in kaart gebracht wordt. Verder verscheen het boek ‘Digitale dementie’ van Manfred Spitzer, een verderzetting van kritieken die voordien reeds door Nicolas Carr verwoord werden, maar dan radicaler en gericht op jongeren…

Lees meer

Mediawijsheid in the picture

Een wereld zonder internet, sociale media en online toepassingen kan haast niemand zich nog voorstellen. Was er enkele jaren geleden nog sprake van een ‘digitale kloof’ tussen diegenen die over de technische middelen beschikten en de ‘have nots’, dan blijkt die kloof ondertussen in grote mate gedicht te zijn. Wat betreft kennis en vaardigheden om met de nieuw verworven ICT mogelijkheden om te gaan is er echter wel nog steeds sprake van een digitale kloof. Via het stimuleren van ‘mediawijsheid’, kritisch en bewust omgaan met de nieuwe media, wil men hier nu vanuit verschillende initiatieven vanuit de sociale sector verandering in brengen…

Lees meer

Consultaties gameverslaving te Tienen

Het spelen van online games heeft een aantal positieve effecten zoals amusement en het aanscherpen van coördinatievaardigheden. Toch blijken een aantal mensen erin vast te lopen, waardoor ze andere levensdomeinen gaan verwaarlozen. CAD-Limburg voorzag reeds eerder consultaties in dit verband. Nu start ook het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen met consultaties en ambulante begeleiding voor overmatige internetgebruikers en gamers. Ze richten zich voornamelijk op jongeren, jongvolwassenen en hun bezorgde ouders. Mark Frederickx deed in dit verband een persmededeling.

Lees meer

Onderzoek online gaming

online gaming onderzoek

Onlangs publiceerde Tony van Rooij zijn proefschrift omtrent online video game verslaving. Volgens zijn bevindingen zijn er in Nederland ongeveer 12.000 jongeren tussen 13 en 16 jaar ‘verslaafd’ aan online gamen. Gemiddeld gamen ze 8 uur per dag. Door het obsessioneel bezig zijn met online gamen verwaarlozen ze hun sociale contacten, hun school en dikwijls ook hun gezondheid door o.a. slaaptekort. Van Rooij constateerde dat ze dikwijls te kampen hebben met depressies, eenzaamheid, een negatief zelfbeeld en sociale angst. Dit in tegenstelling tot de niet-verslaafde gamers, die naast hun passie intensieve sociale contacten blijven behouden.

Volgens van Rooij is het nog wat voorbarig om op dit fenomeen reeds een nieuwe  psychiatrische diagnose te plakken. Hij wil er ook niet aan voorbij gaan dat het bij online gamen over een vrij nieuw cultureel verschijnsel gaat dat door veel volwassenen, die niet zijn opgegroeid met internet, als ‘bedreigend’ wordt beschouwd. Tony van Rooij citeert in dit verband socioloog Henry Jenkins met de uitspraak: ‘The word addiction is really a cultural category: if I stay up all night beating a video game I’m addicted, if I’m reading a book all night I’m congratulated.’

Huub Boonen, die zich binnen CAD-Limburg toelegt op online gamen, stelt ondertussen vast dat er ook in de Vlaamse verslavingszorg meer aanmeldingen binnenkomen rond internet- en online game verslaving. Dikwijls op initiatief van verontruste ouders. Sommige jonge online gamers zouden zich sociaal isoleren, hun school verwaarlozen en agressief uit de hoek komen wanneer hen beperkingen worden opgelegd. Agressieve reacties zijn volgens Huub Boonen niet zozeer te wijten aan de agressieve inhoud van de online games zelf, maar aan het feit dat er frustratie dreigt. Hij pleit ervoor dat ouders enerzijds best wat interesse kunnen tonen voor de online wereld van hun kinderen, maar anderzijds ook vanaf het begin regulerend zouden optreden. Eens een bepaalde grens overschreden is, wordt het moeilijker om ‘de klok terug te draaien’.

Het proefschrift van Tony van Rooij is hier verkrijgbaar als pdf