Onlinehulp-apps.be gelanceerd

onlinehulp-apps.be

De nieuwe website onlinehulp-apps.be wil het kaf van de koren scheiden in het grote aanbod aan apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid.

Zijn deze mobiele apps, websites, ‘serious games’, wearables en andere toepassingen betrouwbaar, veilig, wetenschappelijk onderbouwd en kunnen ze effectief bijdragen aan het welbevinden van gebruikers? Zijn ze inzetbaar ter ondersteuning van psychosociale begeleiding en/of therapie?

Op deze vragen wil het team achter onlinehulp-apps (onder leiding van Philippe Bocklandt, Arteveldehogeschool) een antwoord bieden en daarmee het brede publiek én diverse professionals de weg wijzen naar geschikte en betrouwbare onlinehulp.

Waarom onlinehulp-apps.be?

onlinehulp-apps

Dagelijks verschijnen er nieuwe apps en websites die bedoeld zijn om welzijn of geestelijke gezondheid te versterken, te herstellen of te verbeteren. Daarvan zijn er heel wat die het niet nauw nemen met privacy, waar elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt of die enkel gericht zijn op snel commercieel gewin.

De veelheid aan mobiele apps alleen al in de Apple Webstore en op Google Play creëerde een kluwen aan informatie waar noch potentiële gebruikers, noch hulpverleners hun weg in kunnen vinden. Daar komt bovenop dat het aantal downloads van een app niets zegt over de kwaliteit ervan.

De makers van onlinehulp-apps.be hebben daarom het aanbod zorgvuldig gescreend op negen criteria, met de focus op helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Ze groeperen de geselecteerde apps en websites nu in een handige overzichtswebsite, met telkens een vermelding van opvallende sterktes en aandachtspunten.
Lees hier meer over de screeningscriteria van onlinehulp-apps

Als een app of website geen of onduidelijk antwoord geeft op één van de screeningsrubrieken, wordt die niet opgenomen op onlinehulp-apps.be.

Vandaag bevat de website al vijftig gescreende apps en websites. Tegen eind augustus zullen er tachtig beschikbaar zijn. Aanbieders van apps en websites krijgen de kans om hun tool te laten screenen en via dit kanaal kenbaar te maken.
Meer over het indienen van een digitale toepassing bij onlinehulp-apps

Ook voor professionals

onlinehulp-apps voor professionals

Onlinehulp-apps.be is bruikbaar voor zowel burgers als professionals. Deze laatste groep is niet onbelangrijk in dit geheel. Zo weten we bijvoorbeeld dat heel wat mobiele apps voor geestelijke gezondheid frequent worden gedownload, maar nadien amper worden gebruikt. Dit is niet zo verwonderlijk want als je met meer ernstige vormen van mentale problemen kampt (zoals depressie, angstklachten of verslaving, om de drie belangrijkste te noemen), dan vraagt dit doorgaans een intense inzet om tot herstel te komen. M.a.w. ’therapie’ is vaak ‘hard werken’.

Een mogelijk nadeel van onze digitaliserende samenleving is dat er vaak naar snelle oplossingen gezocht wordt. Maar deze ‘quick fixes’ leiden in het kader van geestelijke gezondheid zelden tot het beoogde doel. Begeleiding door een hulpverlener of andere professional kan dus een belangrijke meerwaarde betekenen om het gebruik van een digitale toepassing zinvol te maken.

Initiatiefnemers

Onlinehulp-apps.be is een project van de Arteveldehogeschool, Howest, In4care, Online-hulpverlening.be, SAM (Steunpunt Mens en Samenleving), Te Gek!?/Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Thomas More hogeschool en de UC Leuven-Limburg.

Het project wordt begeleid door 75 organisaties en ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

www.onlinehulp-apps.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *