Ontwikkeling van OnlinePsyHulp

OnlinePsyHulp

De online begeleidingsprogramma’s van Alcoholhulp, Drughulp, Cannabishulp, Gokhulp en Depressiehulp worden in in de loop van 2022 samengebundeld onder de naam  OnlinePsyHulp.

Deze vernieuwing zal van toepassing zijn voor de online (chat)begeleiding en de ‘blended begeleiding’ (de combinatie van individuele gesprekken met het online programma).

Voor de online zelfhulp zal er voorlopig niets wijzigen. Ook de publieke informatieve websites blijven voorlopig ongewijzigd.

Een publieke portaalwebsite werd alvast ontwikkeld: www.onlinepsyhulp.be

Wat zal er veranderen?

De beheerpanelen voor de hulpverleners (zowel puur online als blended) worden samengevoegd tot 1 geheel.

Dit betekent dat alle thema’s en oefeningen van alle hulpprogramma’s (Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp, Gokhulp en Depressiehulp) kunnen beschikbaar gemaakt worden voor alle deelnemers. Onafhankelijk van de website waar deelnemers zich aangemeld hebben of werden aangemeld door hun blended hulpverlener.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

 • Een deelnemer is aangemeld via Alcoholhulp, maar ondervindt ook depressieve- of angstklachten. Het normale aanbod van Alcoholhulp blijft bestaan, maar er kunnen ook thema’s en oefeningen uit Depressiehulp aangeboden worden in het Alcoholhulp programma zelf. Dit in samenspraak met de deelnemer en wanneer het aangewezen is.
 • Een deelnemer is aangemeld via Depressiehulp, maar ondervindt ook alcohol- of drugproblemen. Indien aangewezen kunnen er dan thema’s en oefeningen uit Alcoholhulp of Drughulp aangeboden worden binnen het programma van Depressiehulp.
 • Een deelnemer hoeft zich dus niet bij verschillende programma’s aan te melden.

Verder krijgen alle programma’s een nieuwe en meer overzichtelijke layout.

De screenings die deelnemers invullen bij de aanmelding werden herwerkt en zoveel mogelijk geharmoniseerd voor alle programma’s.

Er zullen ook nieuwe thema’s (modules) en functionaliteiten aan de programma’s worden toegevoegd. Zoals o.a.:

 • De toevoeging van de ‘Mijn verhaal’ module (cfr. Depressiehulp) aan de programma’s van middelengebruik en gokproblemen. Daarnaast wordt in deze programma’s ook de ‘Noodplan’ module herwerkt tot een ‘Houvast/toekomstplan’.
 • Bij de dagboeken voor het middelengebruik zal overal de mogelijkheid voorzien zijn om naast het hoofdproduct ook een tweede product te registreren.
 • Om te voorkomen dat deelnemers verschillende registraties moeten invullen zal aan de stemmingsmeter van Depressiehulp een alcohol-, drugs- of medicatiemeter kunnen toegevoegd worden. Omgekeerd zullen de dagboeken van middelengebruik of gokken, kunnen aangevuld worden met een bijkomende meter (zoals een stemmings-, angst- of spanningsmeter).
 • Bij Depressiehulp zal er nu ook een persoonlijk dagboek aangeboden worden, waarbij deelnemers zelf kunnen bepalen of hun nota’s met een hulpverlener gedeeld worden of niet.
 • In de dossiermodule zullen deelnemers al hun screeningsgegevens, ingevulde evaluaties, vragenlijsten en ingevulde oefeningen kunnen terugvinden.
 • Na de integratie van de platformen zal beeldbellen, naast chat, tot de mogelijkheden behoren. Chat blijft wel het prioritaire communicatiemiddel.

Wat met deelnemers die nu actief bezig zijn?

Al hun gegevens worden overgezet naar het nieuwe platform. Dus alle reeds bestaande accounts, de actieve modules (of thema’s) en alle ingevulde oefeningen blijven behouden.

Aan de wijze van inloggen zal niets veranderen. Deze blijft behouden op de websites waar een deelnemer zich oorspronkelijk heeft aangemeld.

Nieuwe ontwikkelingen in 2023

In de nabije toekomst staat o.a. het volgende op stapel:

 • Angsthulp (met aangepaste hulpmodules)
 • Online begeleiding Perinatale depressie
 • Een online aanbod voor jongeren in de transitieleeftijd, met zowel symptoomgerichte als transdiagnostische modules

www.onlinepsyhulp.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *