Appstore welzijn en mentale gezondheid

Verscheidene partners, zoals Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, Steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en In4care, gaan samenwerken om een Vlaamse appstore voor welzijn en gezondheidszorg te realiseren. Een eerste versie zou eind 2020 of begin 2021 online toegankelijk moeten zijn.

Meer info en inschrijven voor de begeleidingsgroep