Diensten

Wat we bieden

ICT en hulpverlening zijn twee domeinen met een eigen cultuur en taalgebruik. We beschikken echter over ervaring wat betreft ontwerp en ontwikkeling van webapplicaties, maar zijn ook goed bekend met hulpverlening van binnenuit. Dat is een pluspunt om een goede communicatie tot stand te brengen...

ict en hulpverlening

Advies

Organisaties of individuele hulpverleners die overwegen een internetproject op te zetten, kunnen advies krijgen over de mogelijkheden, de planning, de technische aspecten, de organisatorische aspecten en de te verwachten investering en kosten.

Ontwikkeling

Om te starten is het van belang dat er binnen de organisatie een draagvlak gecreëerd wordt, zowel op beleidsmatig niveau als op het niveau van de medewerkers die zullen instaan voor de uiteindelijke online hulpverlening. De techniek alleen (website, hosting, online applicaties en hardware) zal niet werken, wanneer deze niet gedragen wordt door gemotiveerde medewerkers die er richting aan geven. Online hulpverlening is in de eerste plaats een kwestie van mensen.

We zorgen voor een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van een internetproject, in nauwe samenspraak met de initiatiefnemers. Er dient bekeken te worden welke doelgroep men wil bereiken en welke vorm van online hulpverlening hiervoor aangewezen is.

De ontwikkeling kan ook in stappen verlopen, waarbij eerst van start gegaan wordt met een beperkt online aanbod dat later eventueel uitgebreid wordt. Dit kan de organisatie en de betrokken hulpverleners de kans geven om geleidelijk te groeien in hun mogelijkheden.

Tijdens de concrete technische ontwikkeling wordt aandacht gegeven aan het ontwerp, het schrijven van webteksten, de structuur en opbouw van de website of toepassing, gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring, het programmeren van de gewenste applicaties, de hosting en de beveiliging.

Beveiliging

Net zoals bij face-to-face contacten speelt het respecteren van de privacy een belangrijke rol. Zowel vanuit menselijk, als vanuit juridisch standpunt. Zodra cliënten online persoonlijke gegevens vrijgeven, onder welke vorm dan ook, dient een gepaste beveiliging voorzien te zijn, waardoor de privacy kan verzekerd worden.

Onderhoud en support

Na de initiële ontwikkeling is verdere opvolging van het internetproject nodig onder de vorm van onderhoud en support bij eventuele problemen of gewenste aanpassingen.

Online hulpverlening is meer een kwestie van mensen dan van techniek