E-mental health

Over e-mental health

E-mental health wordt omschreven als het gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om welzijn en geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen, uit te breiden, of te verbeteren.

over e-mental health

Internet is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk medium voor steeds meer mensen. Voor velen is het de eerste bron van informatie geworden, ook wanneer ze problemen ervaren op medisch, psychologisch of sociaal gebied. Voor de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg is het kwestie om hier op in te spelen.

Er zijn drie psychische stoornissen die wereldwijd in de top tien staan van aandoeningen die de kwaliteit van leven het meeste aantasten: depressie, angststoornissen en alcohol- of drugproblemen. Slechts een klein gedeelte van mensen met deze problemen neemt contact met de reguliere hulpverlening en dikwijls pas wanneer ze 'ten einde raad' zijn. Online hulpverlening kan een belangrijke bijdrage leveren aan het meer bereikbaar maken van psychische hulp.

E-mental health biedt mogelijkheden voor preventie, diagnostiek, behandeling en opvolging op lange termijn. Online hulpverlening heeft als voordeel dat het enerzijds grote groepen kan bereiken en anderzijds toch gepersonalisserd kan zijn. Bovendien bereikt het mensen in hun natuurlijke omgeving en is het minder afhankelijk van tijd en plaats.

Daarnaast kan het ook een bijdrage leveren aan communicatie tussen hulpverleners, training van hulpverleners via e-learning en online onderzoek op het gebied van welzijn en geestelijke gezondheid.

Mensen zoeken ook online naar hulp. Verlaag de drempel...