Projecten

Kickwise: Jong & Drugs?

Kickwise

Met de hulp van Flanders’ Care ontwikkelden CAD Limburg en CGG Kempen www.kickwise.be. De website bevat verschillende methodieken voor vroeginterventiewerkers en begeleiders in de jeugdzorg. Daarnaast kan iedereen de website ook vrij bezoeken.

Als eerste stap maakte het projectteam een selectie van een aantal methodieken, samen met vroeginterventiewerkers van de organisaties. Via focusgroepen werd daarna met jongeren uit residentiële en ambulante settings de content, vormgeving en taal bepaald. Na de technische ontwikkeling werd alles getest door de jongeren.

De website is een geheel van interactieve oefeningen geworden, waarbij deelnemers snel feedback krijgen. Verder zijn er 'drugverhalen' door jongeren en enige informatie over hulpverlening.

Screenshots

Wat kan je vinden op kickwise.be?

  • De drugpiramide verklaart met een aantal filmpjes het verloop van druggebruik in verschillende fases. Jongeren kunnen zelf of samen met hun begeleider(s) de filmpjes bekijken, zichzelf in de piramide situeren, hun indrukken bespreken en enkele bijkomende vragen beantwoorden. Jongeren van de Kunsthumaniora van Hasselt zorgden voor het leuke videomateriaal.
  • Voor- en nadelen. De drugbalans gaat dieper in op de voor- en nadelen die jongeren ervaren bij gebruik. Uit een lijst van voor- en nadelen maken jongeren een selectie waarna een virtuele balans zich in beweging zet. Nadien wordt aan de jongere gevraagd om de vier voornaamste voor- en nadelen te selecteren en er een persoonlijk gewicht aan te geven. De balans zet zich opnieuw in beweging. Bijkomende vragen laten de jongere stilstaan bij zijn voor- en nadelen en mogelijk alternatief gedrag.
  • Drugkwis bevat een kennistest van 12 vragen die preventie- en vroeginterventiewerkers regelmatig gebruiken om aan psycho-educatie te doen. Per vraag kan de begeleider dieper ingaan op het product of thema. Op het einde van de quiz krijgt de jongere een score.
  • Drugverhalen door en voor jongeren

Bezoek de website

Online hulp inzetten voor preventie interventies