Projecten

Zorg & werk portaal

Zorg & werk portaal

Het Zorg & Werk portaal kwam tot stand in het kader van het ESF-project 'Depressie & Werk'. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Groep LITP, GTB Vlaanderen, ISW Limits en Hogeschool PXL.

Het project wil ondersteuning bieden aan werknemers die het werk willen hervatten na een (lange) periode van afwezigheid wegens psychische moeilijkheden. Daarnaast wil het een brug slaan tussen werknemer en de twee bestaande netwerken waarin rond werkhervatting actie wordt ondernomen:

 • enerzijds het zorgnetwerk (huisarts, CGG, DGO, adviserend geneesheer, psycholoog,...)
 • en anderzijds het werknetwerk (GTB, VDAB, werkgevers en werkgeversorganisaties).

Het Zorg & Werk portaal biedt een stappenplan, via een 'Zorg & Werk coach' om mensen te begeleiden bij werkhervatting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van individuele begeleidingscontacten, groepswerk, een online dagboek en opvolging na werkhervatting.

Screenshots

Inhoud website

 • Het gedeelte voor hulpvragers...
  biedt informatie over de werking van het Z&W portaal, over de werksituatie en loopbaan en over psychische moeilijkheden. Mogelijke deelnemers kunnen zich hier aanmelden voor een begeleiding door een Z&W coach.
 • Het gedeelte voor begeleiders / hulpverleners...
  waar informatie, know-how, concrete tools en een stappenplan worden aangeboden om mensen zo goed mogelijk te begeleiden bij werkhervatting.
 • Het gedeelte voor werkgevers...
  bevat informatie over hoe een ideaal stappenplan bij werkhervatting eruit ziet en hoe een werkgever kan bijdragen aan een succesvol traject. Daarnaast kan de werkgever hier ook informatie vinden over mogelijke steunmaatregelen.
 • Het beveiligde gedeelte voor deelnemers en begeleiders...
  waar hulpvragers kunnen gebruik maken van een speciaal ontwikkeld online 'leven & werkdagboek. In dit dagboek kan de stemming (in het algemeen, in afwachting van werkhervatting en op het werk) gescoord en opgevolgd worden. Daarnaast kan nagegaan worden wat de belangrijkste energiegevers en -nemers zijn die een rol spelen. Deelnemers kunnen de resultaten van hun registraties downloaden en eventueel delen met hun begeleider. Begeleiders kunnen via een eigen paneel accounts voor deelnemers aanmaken.

Bezoek de website

Mensen in problemen zoeken ook online naar hulp. Verlaag de drempel...