Projecten

Alcoholhulp

Alcoholhulp

Alcoholhulp.be is een gezamelijk initiatief van CAD Limburg en Drughulp Kempen, en wordt financiëel ondersteund door de Vlaamse overheid.

Enerzijds is het de bedoeling om met deze website een breed publiek te bereiken in het kader van sensibilisering en preventie, anderzijds wordt aan problematische drinkers online hulp geboden via het 'stepped-care' principe: info - zelftest - zelfhulp - begeleiding - eventuele verwijzing naar ambulante of residentiële hulp.

In juli 2016 kreeg de website een upgrade. Ze werd 'responsive' gemaakt en de online programma's werden helemaal vernieuwd. Je vindt hier meer informatie over op onze blog.

Screenshots

Aide-alcool

In de loop van 2012 kwam een Franstalige versie van Alcoholhulp online. Aide-alcool.be is een gezamelijk initiatief van 'Le Pélican' (Brussel) en 'Centre Alfa' (Luik), en wordt ondersteund door het Brussels- en Waals gewest en het COCOF.

Inhoud website(s)

 • Het informatieve gedeelte...
  richt zich op geïnteresseerden, problematische drinkers en hun omgeving. Het omvat ook een zelftest en twee publieke fora (een algemeen forum en een forum voor partners, familieleden en vrienden).
 • Het zelfhulpgedeelte...
  bestaat uit een volledig geautomatiseerd programma, waarmee deelnemers anoniem en zelfstandig aan de slag kunnen om drinkgewoontes te veranderen. Het programma bevat een aantal opdrachtmodules die als belangrijkste doel hebben de zelfcontrole te verhogen, zoals: een alcoholdagboek, het nagaan van voor- en nadelen, persoonlijke waardegebieden, het vaststellen van risicosituaties, het zoeken van alternatieven en het omgaan met terugval. Daarnaast kunnen deelnemers hun vorderingen opvolgen aan de hand van grafieken en tabellen en beschikken ze over informatieve teksten.
 • Het online begeleiding gedeelte...
  bevat naast een geautomatiseerd programma, de mogelijkheid om wekelijks contact te hebben met een professionele hulpverlener via chat of online berichten. Terwijl het programma gebaseerd is op principes uit de cognitieve gedragstherapie en de motivationele gespreksvoering, laten de contacten met een therapeut toe om ook in ruimere zin aandacht te besteden aan de leefwereld van hun cliënten. Deelnemers aan beide programma's kunnen verder (anoniem) contact met elkaar onderhouden via een afgeschermd forum.
 • Het hulpverlenerspaneel...
  biedt hulpverleners de gelegenheid de opdrachten van hun cliënten op te volgen, afspraken te maken met hun cliënten, berichten te versturen, afspraken te maken via een online agende en gebruik te maken van een chatapplicatie. Alle communicatie tussen hulpverleners en cliënten verloopt via een beveiligde verbinding. Deelnemers hoeven ook niets te downloaden op hun computer, wat de privacy ten goede komt.

Bezoek de websites

Bij online hulp kan afstand net nabijheid bevorderen...