Projecten

Cannabishulp

Cannabishulp

Cannabishulp.be is een gezamelijk initiatief van CAD-Limburg en CGG Kempen, in samenwerking met de De DrugLijn en financiëel ondersteund door de Vlaamse overheid.

Enerzijds is het de bedoeling om met deze website een breed publiek te bereiken in het kader van sensibilisering en preventie, anderzijds wordt aan problematische gebruikers online hulp geboden via het 'stepped-care' principe: info - zelftest - zelfhulp - begeleiding - eventuele verwijzing naar ambulante of residentiële hulp.

Screenshots

Inhoud website

 • Het informatieve gedeelte...
  richt zich op geïnteresseerden, (problematische) gebruikers en hun omgeving. Daarnaast is er een FAQ rubriek en een zelftest (van de DrugLijn).
 • Het zelfhulpgedeelte...
  werd niet apart ontwikkeld voor deze website. Er wordt gelinkt naar het zelfhulpprogramma van De DrugLijn.
 • Het online begeleiding gedeelte...
  bestaat uit een gestructureerd programma om de zelfcontrole van deelnemers te verhogen. Het omvat modules zoals: het cannabisdagboek, het afwegen van voor- en nadelen, het omschrijven van risicosituaties, het zoeken naar alternatieven en het omgaan met terugval. Deelnemers kunnen hun evolutie volgen via grafieken en tabellen. Gedurende het verloop van het programma (een 3-tal maanden) kunnen deelnemers wekelijks chatten met een professionele hulpverlener. Deelnemers hebben verder de mogelijkheid om (anoniem) contact met elkaar onderhouden via een afgeschermd forum.
 • Het hulpverlenerspaneel...
  biedt hulpverleners de mogelijkheid om hun cliënten op te volgen en online te communiceren via chat of berichten.
 • Cannabishulp blog...
  Is sinds eind 2020 opgeheven en werd geïntegreerd in de website zelf onder de rubriek 'Thema's rond cannabis'.

Bezoek de website

Online hulp biedt meer kansen op informatie, feedback en zelfreflectie