Werkingsverslag CPZ 2009

zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding publiceerde haar werkingsverslag 2009. In het kader van online hulpverlening hieronder enkele opvallende citaten uit het verslag:

  • Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) beantwoordde het afgelopen jaar meer dan 10.000 telefonische en online oproepen.
  • In 2009 was 8 op 10 online oproepers jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg 24. Daarmee zien we een verschuiving van de 12 tot 18 jarigen naar de 19 tot 30 jarigen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de chatgeneratie die ouder wordt.
  • 57.9% van de telefonische en 71.4% van de online oproepers ondervindt problemen met de toegankelijkheid van hulpverlening. Ontevredenheid over de kwaliteit van gekregen hulpverlening ligt vaak aan de oorzaak.
  • In het kader van het Web 2.0 project lanceerde het CPZ in 2009 een tweeledige website. Er is de hulpverleningssite van de Zelfmoordlijn www.zelfmoordlijn.be en daarnaast ook www.preventiezelfdoding.be, waar pers, hulpverleners en het ruime publiek informatie kunnen vinden. CPZ heeft ook een eigen profiel op Netlog: www.netlog.be/zelfdoding

Download het volledige verslag (pdf)

Onderzoek Get Connected UK

Get connected

‘Get Connected’ is een Britse hulpverleningsorganisatie die zich richt op jongeren onder de 25 jaar.  Ze hebben een gratis hulplijn, en bieden ook hulp en advies via e-mail en chat. Hun website geeft toegang tot een database die honderden verwijsadressen bevat. Recent  publiceerden ze hun onderzoeksrapport  voor 2010 met enkele opmerkelijke resultaten. Bijna 90% van de jongeren zou zich tot het internet richten wanneer ze op zoek zijn naar hulp…

Lees meer