1813 zelfmoordpreventie

Tele-onthaal en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding bundelen hun expertises en gaan samenwerken onder het nieuwe noodnummer 1813. Deze samenwerking kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, een initiatief van kabinet Vandeurzen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Crisishulp is cruciaal bij het overbruggen van een suïcidale crisis. Crisishulp is daarom ook te vinden via de portaalsite www.zelfmoord1813.be of kortweg www.1813.be. Bellen naar 1813 is gratis voor de beller, ongeacht of die met een vast of mobiel toestel belt, en of zijn rekening betaald is of niet. Bellen naar 1813 is ook anoniem. Via de website kan er (eveneens anoniem) contact genomen worden via chat.

Meer info op: www.zorg-en-gezondheid.be

Zelfmoordlijn vermijdt 35% van zelfdodingen bij oproepers

Via een persbericht vernamen we dat 35% van de oproepers van de Zelfmoordlijn afziet van zelfdoding door de aanwezigheid van de lijn. Dit kwam naar voor uit een onderzoek van professor Lieven Annemans (Universiteit Gent, VUB). Volgens Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, zijn deze resultaten “een duwtje in de rug, maar is er nog veel werk”. Uitgedrukt in euro komt dat neer op een netto-besparing tot 23 miljoen euro voor de maatschappij.

Lees meer

Stijging online hulpvragen in Vlaanderen

online connect

Tele-onthaal, de Kinder- en Jongerentelefoon (nieuwe naam ‘Awel’), Teleblok en de Zelfmoordlijn ervaren de voorbije jaren een belangrijke verschuiving van telefonische oproepen naar online chatten. Ook De DrugLijn ondervindt dat een toenemend aantal vragen via e-mail gesteld wordt in verhouding tot het aantal telefoongesprekken. Vooral jongeren maken liever gebruik van de online communicatiemiddelen.

Lees meer

Persmededeling zelfmoordlijn

persbericht zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verspreidde pas een persbericht naar aanleiding van hun jaarverslag. Uit de analyse van hun data komen enkele opmerkelijke feiten tot uiting:

  • Het aantal mensen dat contact neemt voor iemand uit hun omgeving neemt toe. Dat is een goede evolutie waarbij de medewerkers van de lijn handvatten kunnen aanreiken om daadwerkelijk hulp te bieden.
  • Oproepers die voor zichzelf contact nemen zijn meestal reeds ver gevorderd in hun suïcidaliteit. De helft denkt reeds langer dan 6 maanden aan zelfdoding en bijna 4 op de 10 ondernam reeds een poging. De achterliggende problematiek blijkt ook dikwijls complex te zijn (relationele problemen, psychische problemen en verlieservaringen).

De laatste vaststelling pleit ervoor om de dienstverlening uit te breiden met de mogelijkheid tot vervolggesprekken (telefonisch of online), vooraleer eventueel te verwijzen naar andere hulpverlening. Zie ook het artikel ‘Overgang online naar ambulant’.

De volledige persmededeling van CPZ maart 2012
Het jaarverslag van het CPZ 2011

Reportage 113 Online

113 online

Interessante reportage uit ‘Altijd wat’ (NCRV) over 113Online.
De Nederlandse hulpdienst rond zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag. Hun aanbod bestaat uit telefonische hulp, online zorgverlening via chat, hulp via e-mail, een online zelfhulpprogramma en enkele online tools, zoals een stemmingsmeter. De reportage biedt een goed beeld achter de schermen.

Lees meer

Samenwerking Zelfmoordlijn en Facebook

zelfmoordlijn facebook

In de loop van september 2011 zijn De Zelfmoordlijn en Facebook gestart met een samenwerking. Facebookgebruikers kunnen via een onlineformulier melding doen van een onrustwekkend bericht dat ze hebben opgemerkt. Ook online berichten op andere locaties kunnen gemeld worden op de website van CPZ. Zowel melders als mogelijke suïcidale personen worden dan doorverwezen naar de Zelfmoordlijn. De Zelfmoordlijn kan in geen enkel geval zelf contact opnemen met personen die melden of gemeld worden. Die stap ligt altijd bij de suïcidale persoon zelf, of bij zijn/haar omgeving.

Het initiatief sluit aan bij het project Preventie 2.0 dat in 2009 met steun van de Vlaamse overheid werd gelanceerd.

Meer info op www.preventiezelfdoding.be

Werkingsverslag CPZ 2009

zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding publiceerde haar werkingsverslag 2009. In het kader van online hulpverlening hieronder enkele opvallende citaten uit het verslag:

  • Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) beantwoordde het afgelopen jaar meer dan 10.000 telefonische en online oproepen.
  • In 2009 was 8 op 10 online oproepers jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg 24. Daarmee zien we een verschuiving van de 12 tot 18 jarigen naar de 19 tot 30 jarigen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de chatgeneratie die ouder wordt.
  • 57.9% van de telefonische en 71.4% van de online oproepers ondervindt problemen met de toegankelijkheid van hulpverlening. Ontevredenheid over de kwaliteit van gekregen hulpverlening ligt vaak aan de oorzaak.
  • In het kader van het Web 2.0 project lanceerde het CPZ in 2009 een tweeledige website. Er is de hulpverleningssite van de Zelfmoordlijn www.zelfmoordlijn.be en daarnaast ook www.preventiezelfdoding.be, waar pers, hulpverleners en het ruime publiek informatie kunnen vinden. CPZ heeft ook een eigen profiel op Netlog: www.netlog.be/zelfdoding

Download het volledige verslag (pdf)