Alcoholhulp update 2011

alcoholhulp 2010

Recent kreeg Alcoholhulp een update, met verbeteringen en uitbreidingen op alle niveaus. Het design veranderde grondig, een heel aantal teksten werden herwerkt en uitgebreid, een forum voor partners, familieleden en vrienden werd toegevoegd, de online programma’s werden bijgewerkt, het bedieningspaneel voor hulpverleners verschilt grondig van het voorgaande en het CMS (Content Management System) bevat meer functies en is aanzienlijk gebruiksvriendelijker. Voor techneuten: de programmering van de applicaties en het CMS gebeurde in php 5.3.

Bij deze update konden we reeds gedeeltelijk rekening houden met een aantal aanbevelingen van e-hulp.nl, dat kort voordien het online programma van Cannabishulp had doorgelicht. Met dank aan Uilke Duilstra.

Deze update gebeurde niet in de eerste plaats om een ‘nieuwe look’ te introduceren, maar vooral om het geheel overzichtelijker en toegankelijker te maken voor bezoekers en deelnemers aan de programma’s. Ook voor onze hulpverleners was het van belang dat er verbeteringen aangebracht werden.  Als het werken met de deelnemers voor hen vergemakkelijkt wordt, komt dit immers ook ten goede aan de deelnemers zelf.

alcoholhulp 2011

De algemene structuur van de website bleef behouden, nl. de indeling in drie grote blokken: informatie, zelfhulp en online begeleiding. Er werd ook voor gezorgd dat de publieke website en de programma’s nog steeds functioneel en toonbaar zouden zijn in oude internet browsers, zoals Internet Explorer 6. Volgens de statistieken blijkt immers nog een kleine 10% van onze bezoekers deze ‘dinosaurus’ onder de internet browsers te gebruiken. Voor het hulpverlenerpaneel, dat dus enkel toegankelijk is voor onze hulpverleners, werd hier vanaf gestapt. Hiervoor is minimum Internet Explorer 7 vereist. We raden onze hulpverleners natuurlijk aan om Firefox, Chrome of een hogere versie van Internet Explorer te gebruiken. Sommige technische vernieuwingen voor de website hebben we echter achterwege gelaten, omdat deze het gebruik van een recente internetbrowser of een zeer snelle internetverbinding vereisen.

alcoholhulp index pagina

In alle gedeeltes van de website hebben we geopteerd voor een ‘tree menu’, waardoor subpagina’s van een onderdeel nu steeds zichtbaar blijven. Bezoekers krijgen hierdoor een beter overzicht en kunnen steeds situeren waar ze zich precies bevinden in de website. Bij het vroegere ‘uitklap menu’ was dit minder duidelijk.

alcoholhulp menu

Het informatiegedeelte

Op alle pagina’s van het informatiegedeelte werd bovenaan een link voorzien naar het, op de website geïntegreerde, contactformulier van De DrugLijn. Voordien kregen we immers veel vragen van bezoekers waarvoor we toch moesten verwijzen naar De DrugLijn. Daarom leek het aangewezen die tussenstap over te slaan en een rechtstreeks contact met De DrugLijn mogelijk te maken. In de ‘footer’ van alle pagina’s werden verder nog een aantal links opgenomen naar andere (online) hulp, zoals JAC Online, Tele-Onthaal, Cannabishulp, het zelfhulpprogramma cocaïne van De DrugLijn en ‘Fit in je hoofd’ van de Vlaamse overheid.

Alcoholhulp DrugLijn

Een heel aantal teksten op het informatiegedeelte werden herschreven, anders gestructureerd en aangevuld. Dit blijft natuurlijk een ‘work in progress’ voor de komende maanden. Er werden ook nieuwe teksten toegevoegd, zoals o.a. ‘Ouderen en alcohol’, ‘Alcohol, agressie en impulsiviteit’, ‘Alcohol en spierschade’, ‘Alcohol, hoofdpijn en migraine’, ‘Alcohol en slokdarmontsteking’, ‘Alcohol en gewrichten’,…  Thema’s die verbonden zijn met alcoholgebruik en -misbruik, werden gegroepeerd in één rubriek. De abstracte illustraties bij de teksten werden grotendeels vervangen door foto’s of fotocomposities. Verder werd een FAQ rubriek voorzien, waar courante vragen die we voorheen kregen aan bod komen.

Op verzoek van een aantal websitebezoekers werd een apart publiek forum voor mensen uit de omgeving van overmatige drinkers toegevoegd. Er zijn nu dus twee publieke forums: een algemeen forum voor alle bezoekers en meer specifiek voor (ex-) drinkers, en een forum gereserveerd voor partners, familieleden en vrienden van (ex-) drinkers.

Zelfhulp en online begeleiding

De intropagina’s van het zelfhulpgedeelte en de online begeleiding werden vereenvoudigd, met een minimum aan tekst en met overzichtelijke links naar meer informatie, demo’s en de aanmeldpagina. Bij de intro van de online begeleiding werd ook een FAQ rubriek toegevoegd betreffende aanmeldingsproblemen, toelatingscriteria, enz.

alcoholhulp online begeleiding intro

De aanmelding bij het zelfhulpprogramma werd korter gemaakt. Aan nieuwe deelnemers wordt nog wel gevraagd om voorlopige doelstellingen te formuleren rond hun drankgebruik, maar niet langer om reeds afspraken met zichzelf te maken in het kader van de verhoging van zelfcontrole. Dit laatste onderdeel maakt nu deel uit van de opdrachten in het programma. Binnen het zelfhulpprogramma zelf  zijn alle opdrachten niet meer onmiddellijk toegankelijk. Dit bleek voor een aantal deelnemers nogal ‘overdonderend’ (en dus ontmoedigend) te zijn. Opdrachten worden nu pas vrij gemaakt, wanneer een vorige opdracht voltooid werd.

Alcohol zelfhulpprogramma

De aanmelding bij de online begeleiding gebeurt nu in 1 stap. Voordien moesten kandidaten eerst een screening doorlopen en daarna nog een aparte vragenlijst over hun persoonlijke levensomstandigheden invullen. Dit bleek voor veel deelnemers nodeloos ingewikkeld en bracht veel extra werk mee voor de hulpverleners (die telkens uitleg moesten verschaffen over de procedure).  De screening werd ook korter gemaakt, vooral door het verwijderen van de motivatievragenlijst (RCQ). In de plaats hiervan kwamen twee specifieke motivatievragen: ‘Hoe belangrijk vind je het om je drinkgedrag te veranderen’ en ‘Hoe sterk geloof je erin dat het zal lukken’. Beide vragen kunnen gescoord worden met een waarde van 1 tot 10. Beide vragen komen ook terug in het programma zelf, en leveren dikwijls goed materiaal op voor de hulpverleners om rond verder te werken.

Alcoholhulp online begeleiding

De homepagina’s van het cliëntgedeelte in de zelfhulp en de online begeleiding werden overzichtelijker gemaakt. In het menu aan de linkerkant zien deelnemers alle belangrijke onderdelen van het programma: de berichtenbox, de chat, de opdrachten, de resultaten, de informatieve teksten en het persoonlijk dagboek. Bovenaan staan links om terug te keren naar de homepagina, een link naar het afgeschermde forum voor deelnemers, een link om een aantal instellingen te veranderen en een link om contact te nemen met de coördinator of de technische support van Alcoholhulp. Aan de rechterkant staan een aantal paneeltjes waar deelnemers kunnen zien wanneer hun volgende chatafspraak gepland is, welke nieuwe opdracht er op het programma staat en welke opdrachten ze reeds voltooid hebben.

online begeleiding

In het menu van de opdrachten worden nu voor elk onderdeel drie elementen weergegeven: info en omschrijving van de opdracht, de opdracht zelf, het resultaat. De begeleidende teksten van de opdrachten en de informatieve teksten (een soort bibliotheek) werden herschreven en directer gemaakt. Een aantal opdrachten werden herwerkt. Zo werd bijvoorbeeld het alcoholdagboek uitgebreid met meer invulopties. Deelnemers kunnen de situatie waarin ze zich bevonden omschrijven, en aanduiden wat het gevolg was van hun drinken (of niet drinken). Sommige invulvelden bevatten een popup met voorbeelden. Het alcoholdagboek kan nu ook geopend worden op het uur van de registratie, en op dag, week of maand. Er wordt daarnaast de mogelijkheid geboden een persoonlijk dagboek bij te houden. Dit is geen opdracht, maar een extra hulpmiddel voor deelnemers die er gebruik van willen maken. Het is in tegenstelling tot de opdrachten,  niet toegankelijk voor de hulpverleners.

alcoholdagboek

Hulpverlenerpaneel

Omdat een aantal hulpverleners zowel deelnemers van Alcoholhulp als van Cannabishulp opvolgen, werden de twee hulpverlenerpanelen tot één geheel verwerkt. Hulpverleners hoeven dus maar 1 keer in te loggen om een overzicht te hebben van al hun online cliënten. Bovendien werd nu ook voorzien dat hulpverleners ambulante cliënten op een eenvoudige manier toegang tot het programma kunnen geven. Dit laatste in functie van ‘blended’ hulpverlening, waarbij face-to-face gesprekken gecombineerd worden met het online programma.

Hulpverleners kunnen nu zelf bepalen wanneer het programma juist van start gaat (bijv. vanaf het eerste chatgesprek) en kunnen het programma voor de cliënt zelf verlengen wanneer daar een goede reden voor is. Verder zijn er nog een aantal functionaliteiten beschikbaar die voordien enkel in het paneel van Cannabishulp aangeboden werden, samen met nog enkele uitbreidingen. Het zou echter te ver leiden deze hier allemaal te bespreken.

hulpverlener paneel

En nog verder…

We willen hier eerst opmerken dat het verbeteren van de website een stap vooruit betekent, maar dat de techniek steeds ten dienste moet blijven staan van diegenen die er gebruik van maken. De effectiviteit van de online begeleiding blijft immers in eerste plaats verbonden aan het tot stand komen van een therapeutische relatie tussen hulpverlener en deelnemer. Zonder de inzet en creativiteit van onze online hulpverleners, zou dit project geen succesverhaal zijn.

Een project zoals Alcoholhulp blijkt nooit ‘af’ te zijn. Zodra de update gerealiseerd was, zagen we dat er weer enkele zaken voor verbetering vatbaar waren. In eerste instantie zullen we nu de reacties van deelnemers en hulpverleners afwachten. Daarnaast zijn er nog een aantal aanbevelingen van e-hulp, die kort voordien het programma van Cannabishulp geanalyseerd hadden. Enkele van deze aanbevelingen hebben we reeds verwerkt in Alcoholhulp. Een aantal andere moeten we nog overdenken of willen we in de nabije toekomst gaan inbouwen. Eerst zal Cannabishulp zelf nog aangepast worden…

Wordt dus vervolgd…
www.alcoholhulp.be

moving on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *