Werking Alcoholhulp op korte termijn bedreigd

 • alcoholhulp bedreigd

Ondanks het groeiend succes wordt de werking van Alcoholhulp.be op korte termijn bedreigd. Zoals het er nu voorstaat zal vanaf maart het aanbod van online hulpverlening met de helft gereduceerd moeten worden. Een pijnlijke kwestie omdat het aantal bezoekers en deelnemers steeds blijft stijgen.

De cijfers liegen er niet om: in 2011 werd www.alcoholhulp.be meer dan 210.000 maal bezocht. Een toename van 66.300 t.o.v. 2010, of een stijging van ruim 45%. Hierbij waren er 950 mensen die gebruik maakten van het zelfhulpprogramma, om op eigen kracht hun drankgebruik te minderen of te stoppen. Daarnaast hebben een 500-tal personen zich aangemeld voor een online begeleiding door een professionele hulpverlener. Opvallend hierbij blijft dat deze hulpverleningsvorm in verhouding veel meer vrouwen en personen die aan het werk zijn bereikt, dan de ‘klassieke’ hulpverlening (zowel ambulant als via ziekenhuisopnames).

Toch wordt de werking van Alcoholhulp bedreigd, in die zin dat het op korte termijn problematisch wordt om voldoende hulpverleners aan het werk te houden en de continuïteit van de online begeleidingen te verzekeren. Zoals het er nu voorstaat zullen we vanaf eind maart het aantal uren hulpverlening met de helft moeten verminderen. Voor 2013 zijn er helemaal geen vooruitzichten. Een spijtige zaak, aangezien online hulpverlening reeds heeft aangetoond een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen zijn er de vele voordelen voor deelnemers (o.a. de lage drempel en het minimaal ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer), maar ook de lagere kosten voor de organiserende overheden op korte en lange termijn. Deelnemers die zich voldoende kunnen ‘herpakken’ zullen immers niet doorstromen naar de ‘klassieke’ hulpverlening, terwijl deelnemers die wel behoefte hebben aan meer ondersteuning die stap sneller zullen zetten.

Categories

2 Comments

 1. xantippe

  Een leven zonder alcohol of met gematigd drinken?
  Ik koos voor de tweede mogelijkheid,( sporadisch, bij een bepaalde gelegenheid; een glas!) danzij jullie hulp.
  Inmiddels ben ik sinds twee jaar een gelukkig mens. Daarvoor was de alcohol mijn dagelijkse metgezel………..alcohol,de meest verleidelijke bedrieger!!!! Maar die jarenlange compagnon geraak (of wil!) je niet zomaar kwijt….het afscheid heeft me dan ook zweet en tranen gekost…Uiteindelijk ben ik na vele angstige dagen en slaaploze nachten (lees weken!)door die moeilijke fase geraakt,..mede dankzij jullie support via de online hulp.
  Daarom hoop ik dat jullie dat prachtige intitiatief mogen verder zetten.
  Bedankt.
  Xantippe

 2. Soarez

  Ik sluit me hier volmondig bij aan. Ik vond ook hulp bij deze website en was werkelijk verrast door de vriendelijkheid en professionaliteit van de hulpverleners.
  Ook los van mijn eigen ervaring vind ik het een zeer spijtige zaak dat dit initiatief zou verdwijnen. Mij lijkt het een voorbeeld op basis waarvan ook voor andere problemen hulp kan geboden worden.
  Beste Beleidsmakers van de gezondheidszorg, uw doelgroep zit grotendeels online. Doe hier iets mee!

Leave a Reply