• Vaardig Leven

  De website vaardigleven.be is een gratis online leeromgeving voor zelfontplooiing met wetenschappelijk onderbouwde oefeningen uit de psychologie, samengesteld door professionele hulpverleners. ‘Vaardig leven’ gaat over hoe je omgaat met de obstakels die je geluk in de weg staan. Dat leer je niet door erover te lezen, maar door ervaringsgericht aan de slag te gaan. Dat kan met deze toolkit. De oefeningen zijn hulpmiddelen die mensen helpen ontdekken wat voor hen het leven waardevol maakt. De oefeningen leren hen omgaan met de innerlijke obstakels die ze daarbij tegenkomen, zoals gedachten en emoties.

  Lees meer

 • Wanneer is blended hulp geschikt?

  In talrijke onderzoeken werd aangetoond dat online hulpverlening effectief kan zijn bij o.a. angst, verslaving en stemmingsstoornissen. Opvolging of begeleiding door een hulpverlener (via online berichten of chat) is hierbij een belangrijke meerwaarde, want verhoogt de effectiviteit en voorkomt vroegtijdige uitval. Het lijkt dus een logische stap om online interventies te combineren met reguliere face-to-face behandelingen (de zogenaamde ‘blended care’) om het hulpaanbod uit te breiden en te verbeteren. Is blended hulpverlening dan ‘the best of both worlds‘? Mogelijk wel, maar niet altijd en niet als vanzelfsprekend.

  Onderzoek rond blended hulpverlening is nog relatief schaars en toont wisselende resultaten. Vaak omdat de manier waarop blended care wordt ingezet zeer verschillend kan zijn en vaak ook omdat de concrete implementatie ervan nog in de kinderschoenen staat. Op basis van het beschikbare onderzoek formuleerde het Centrum voor eHealth (Universiteit Twente) een aantal aandachtspunten die zowel betrekking hebben op de hulpverleners, als op de deelnemers en op de interactie tussen beiden (Wentzel, e.a., 2016). In samenwerking met verschillende GGZ-instellingen werd een ‘Fit for Blended Care‘ instrument ontwikkeld.

  Lees meer

 • Een flexibel online dagboek in de praktijk

  Eind september 2015 werd het Tetra project rond Online dagboek afgerond. Tijdens dit twee jaar durende project werd de applicatie uitgetest in een 45-tal organisaties van welzijnswerk, geestelijke gezondheid, jeugdzorg, onderwijs en gezinsopvang. Gelijklopend hiermee werd het online dagboek aangepast op basis van vragen uit de praktijk.

  Tijdens de tweejarige testperiode werden zowel begeleiders/hulpverleners als deelnemers/cliënten bevraagd over hun ervaringen met dit personaliseerbare Online dagboek. Deze bevragingen werden uitgevoerd door medewerkers van Arteveldehogeschool en KULeuven. Wat hebben we geleerd uit die praktijkervaringen?

  Lees meer

 • Online hulp Vlaamse CGG 2016

  Minister Vandeurzen formuleerde een beleidsplan online hulpverlening voor 2016-2017. In dit kader zullen twee acties bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast worden er incentives gegeven om enkele concrete initiatieven op te starten of verder te ondersteunen.

  Voor alle duidelijkheid, het beleidsplan richt zich op de volledige openbare welzijnssector: GGZ, CAW, jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg, CLB, enzovoort. In dit artikel wordt echter enkel ingegaan op wat dit kan betekenen voor de Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

  Lees meer

 • Toekomstmogelijkheden blended hulp in CGG

  De wachttijden voor cliënten die beroep willen doen op de publieke geestelijke gezondheidszorg en aanverwante diensten zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Een zeer onplezierige situatie voor de cliënten zelf, die vaak na langdurige overwegingen een stap zetten richting hulpverlening, maar ook voor de hulpverleners die zich onder druk voelen staan.

  Door de huidige besparingsgolven ziet het er niet onmiddellijk naar uit dat er uitbreidingen zullen komen aan het personeelsbestand waarover de voorzieningen kunnen beschikken. Maar ook los daarvan kan de vraag gesteld worden in hoeverre we exclusief kunnen blijven vasthouden aan hulpverlening onder de vorm van intensieve individuele face-to-face contacten.

  Individuele contacten zullen natuurlijk altijd een belangrijke plaats blijven innemen, maar er zal ook moeten gekeken worden naar alternatieven, zoals aangepaste groepsmethodieken en de zogenaamde ‘blended hulpverlening’.

  Lees meer

 • Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

  Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

  Lees meer

 • Terugblik op Congres Online Hulp 2013

  Online hulp bleef groeien in 2012. Meer dan 226.000 Nederlanders maakten in 2012 op een of andere manier gebruik van een online hulp aanbod. Maar werd er bij de vorige edities van het congres nog ruimschoots aandacht gegeven aan nieuwe technische hoogstandjes, dan verschoof dit bij editie 2013 volledig naar de achtergrond. Geen Google Glass dus. “Negeer voorlopig alle nieuwe technologische ontwikkelingen maar ga stappen zetten met alles wat er al is” vertelde Frank Schalken tijdens zijn inleiding.

  Wat mij vooral bijbleef na de vierde editie van dit congres was:

  • de verschillende ‘leerstijlen’ bij (het ontwikkelen van) online hulp
  • het betrekken van cliënten bij ontwikkeling en implementatie
  • blended hulp kan erg verschillen naargelang de doelstelling en hoeft geen louter kopie van de reguliere face-to-face hulp te zijn
  • kostenbesparing mag niet het enige motief zijn om online hulp te implementeren

  Hieronder volgt een korte bespreking met enkele kritische bemerkingen.

  Lees meer

 • Meer over ‘blended hulpverlening’

  Frank Schalken publiceerde recent op zijn blog een kort artikel over ‘blended hulpverlening’ (het combineren van face-to-face contacten met online applicaties). Terecht vraagt hij zich af waarom ‘online’ en ‘offline’ zo gescheiden blijven binnen de hulpverlening. De combinatie van beiden zou zeker kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

  In dit kader zijn we hoopvol gestemd nu enkele CGG’s in Vlaanderen bereid zijn om te gaan experimenteren met de online programma’s  van Alcoholhulp en Cannabishulp, in combinatie met een ambulante begeleiding.

  Frank Schalken over blended hulpverlening

 • ‘Blended’ hulpverlening: best of both worlds

  Tijdens de studiedag ‘e-mental health in Vlaanderen’ eind vorig jaar, vermeldde Frank Schalken (auteur Handboek Online Hulpverlening) de term ‘blended hulpverlening’. Dit laatste staat voor “het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon”. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in het algemeen. Waarom zouden laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie, rechtsreeks contact en langdurige ondersteuning niet kunnen samengaan? In dat geval krijgen we ‘the best of both worlds’, waar mogelijk nog meer mensen -cliënten en hulpverleners- zich in kunnen vinden en er hun voordeel mee doen.

  Lees meer