Mirro: online zelfhulp depressie

Update 1/3/2022: Onderstaande website van Mirro werd ondertussen opgeheven.

De Nederlandse stichting mirro ontwikkelde een aantrekkelijke website over het thema somberheid en depressie. Naast een zelftest en psycho-educatie wordt er ook een online zelfhulpprogramma aangeboden. Dit laatste is een depressietraining voor volwassenen met als belangrijkste onderwerpen: ‘weg met somberheid’, ‘positieve activiteiten’, ‘omgaan met spanning’ en ‘negatieve gedachten’.

www.depressie.mirro.nl

Gezond zorgen: online hulp voor mantelzorgers

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor iemand uit hun nabije omgeving (een dementerende ouder, een gehandicapt kind, een partner met psychische problemen, …). Dit wordt ‘mantelzorg’ genoemd. Zorgen voor iemand anders is een mooie zaak, maar kan vaak ook erg belastend zijn. Omdat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor iemand die hen dierbaar is, merken ze dikwijls signalen van overbelasting te laat op.

De Nederlandse Mirro stichting nam het initiatief om voor de vele mantelzorgers in onze samenleving een website te voorzien. ‘Gezondzorgen.nl’ biedt hen handvatten om mentaal gezond te blijven, met een zelftest om na te gaan in hoeverre er sprake is van overbelasting, een groot aantal tips om terug in balans te komen en een online zelfhulpprogramma. De toegang tot de online zelfhulp is kosteloos en deelnemers kunnen anoniem blijven.

www.gezondzorgen.mirro.nl

Game-check: online zelfhulp gamen

Gamen is voor velen onschuldig vermaak. Er kan echter een schaduwkant aanzitten wanneer het te veel tijd in beslag neemt, een manier wordt om met problemen om te gaan en sociaal isolement in de hand werkt. De Nederlandse Mirro stichting ontwikkelde daarom een online zelfhulpprogramma voor gamers die nadelen beginnen te ondervinden. Game-check wil helpen bij het zelfstandig herkennen en aanpakken van mogelijke problemen in dit verband. De website heeft overigens een zeer aantrekkelijke vormgeving die gamers kan aanspreken.

www.game-check.mirro.nl