Appstore welzijn en mentale gezondheid

Verscheidene partners, zoals Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, Steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en In4care, gaan samenwerken om een Vlaamse appstore voor welzijn en gezondheidszorg te realiseren. Een eerste versie zou eind 2020 of begin 2021 online toegankelijk moeten zijn.

Meer info en inschrijven voor de begeleidingsgroep

Onlinehulp-Vlaanderen.be

onlinehulp-vlaanderen.be

De website Onlinehulp-Vlaanderen.be wil de sectoren welzijn en zorg ondersteunen bij het aanbieden van online hulpverlening in al zijn vormen, van ‘puur’ online tot ‘blended’, van informatief tot therapie, van online behandelprogramma’s tot mobiele apps of ‘wearbles’, enzovoort. Zowel organisaties die nog helemaal aan de start staan met hun onlinehulp-traject of al verder gevorderd zijn. Kortom … één centrale plaats voor alle onlinehulp-knowhow in Vlaanderen.

Lees meer