Ooit al zo gereageerd?

Volgens een studie van de denktank Itinera zoeken twee op drie mensen geen hulp wanneer ze met psychische problemen worstelen, maar houden ze dit stil. Soms uit angst voor de reacties van anderen. “Je maakt het veel erger dan het eigenlijk is” of “Je beeldt het je allemaal maar in” zijn vaak gehoorde reacties.

Daarom lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) de website www.ooitalzogereageerd.be. Hier worden  een aantal tips gegeven over hoe je het gesprek met mensen met psychisch problemen positief kan aangaan. Sommige reacties, hoe goed bedoeld ook, blokken immers elk verder gesprek af. Tijd om normaal te doen over psychische problemen…

www.ooitalzogereageerd.be

Lancering ‘Geestelijk gezond Vlaanderen’

De VVGG lanceerde een nieuwe publiekswebsite, met als ondertitel ‘Tijd om normaal te doen over psychische problemen’. De site biedt geen online hulpverlening, maar het is de bedoeling om via goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie het grote publiek wegwijs te maken in het complexe thema van psychische problemen en -gezondheid.

Deze website is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. In deze associatie werkt de VVGG samen met Te Gek!? om in Vlaanderen het stigma dat over psychische problemen bestaat, te verminderen.

www.geestelijkgezondvlaanderen.be