Dossier zelfhulp VAD

dossier zelfhulp

Eind vorig jaar publiceerde Else De Donder van de VAD een dossier rond zelfhulp op gebied van middelenmisbruik. Behalve de professionele of formele hulpverlening zijn er immers verschillende mogelijkheden waardoor mensen zelf hun problemen met middelengebruik kunnen aanpakken. In dit dossier komt zelfhulp aan bod onder de vorm van: geschreven zelfhulpmaterialen, zelf-hulpgroepen en e-mental health.

Lees of download het dossier zelfhulp

Suicidepreventie 2011

suicidepreventie

Op 17 december vindt in Brussel de ‘Gezondheidsconferentie Suicidepreventie 2011’ plaats.  Als voorbereiding hierop lanceert Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding worden geconfronteerd, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee of project. Voor meer uitgewerkte ideeën kan een projectfiche ingevuld worden.

De website vind je hier:  www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be
Het forum zelf:  www.gespforum.be
Een projectfiche indienen: klik hier

Kinder- en Jongerentelefoon piekt digitaal

kinderen- en jongerentelefoon

Volgens het jongste jaarverslag van de Kinder- en Jongerentelefoon werden van de 38.745 gesprekken 65% gevoerd via e-mail, chat en forum. Blijkbaar vinden kinderen en jongeren steeds minder een luisterend oor via de telefoon. Het forum neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met 7.960 berichten, gevolgd door 6.275 e-mails en 1.008 chats. Er blijkt ook een verschuiving aan de gang wat de thema’s van de gesprekken betreft. ‘Pesten’ kwam opvallend minder aan bod, terwijl ‘verliefdheid en aanmaken’ nu op 1 staat, gevolgd door ‘ouder-kind relatie’ en ‘problemen met vrienden’.

Bezoek de KJT website of lees het jaarverslag