eMen startconferentie

Het eMEN project wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg NWE en streeft ernaar om de kracht van technologie te gebruiken ter verbetering van de geestelijke gezondheid in Europa. Tijdens de startconferentie wordt bekeken hoe geestelijke gezondheid kan bevorderd worden, welke rol technologische toepassingen hierin kunnen spelen en hoe e-mental health tegemoet kan komen aan de huidige noden in de GGZ.

Maandag 6 februari
Thomas More, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

Meer info op www.mobilab.be
Inschrijving gratis via deze link

Wanneer is blended hulp geschikt?

In talrijke onderzoeken werd aangetoond dat online hulpverlening effectief kan zijn bij o.a. angst, verslaving en stemmingsstoornissen. Opvolging of begeleiding door een hulpverlener (via online berichten of chat) is hierbij een belangrijke meerwaarde, want verhoogt de effectiviteit en voorkomt vroegtijdige uitval. Het lijkt dus een logische stap om online interventies te combineren met reguliere face-to-face behandelingen (de zogenaamde ‘blended care’) om het hulpaanbod uit te breiden en te verbeteren. Is blended hulpverlening dan ‘the best of both worlds‘? Mogelijk wel, maar niet altijd en niet als vanzelfsprekend.

Onderzoek rond blended hulpverlening is nog relatief schaars en toont wisselende resultaten. Vaak omdat de manier waarop blended care wordt ingezet zeer verschillend kan zijn en vaak ook omdat de concrete implementatie ervan nog in de kinderschoenen staat. Op basis van het beschikbare onderzoek formuleerde het Centrum voor eHealth (Universiteit Twente) een aantal aandachtspunten die zowel betrekking hebben op de hulpverleners, als op de deelnemers en op de interactie tussen beiden (Wentzel, e.a., 2016). In samenwerking met verschillende GGZ-instellingen werd een ‘Fit for Blended Care‘ instrument ontwikkeld.

Lees meer

Alcoholhulp vernieuwd

Alcoholhulp werd vernieuwd en ‘responsive‘ gemaakt, waardoor de website zich automatisch zal aanpassen aan verschillende beeldschermen (zoals desktop, laptop, tablet en smartphone). Dit is een groot voordeel voor deelnemers aan de programma’s, wanneer ze bijvoorbeeld snel iets willen registreren in hun dagboek. Gewone bezoekers kunnen de website nu ook gemakkelijker bekijken op hun tablet of smartphone.

Het ontwerp van de website is niet fundamenteel veranderd om de herkenbaarheid voor regelmatige bezoekers te behouden. Het zelfhulp- en begeleidingsprogramma voor deelnemers werd inhoudelijk wel sterk herwerkt. Ook voor hulpverleners (online en ‘blended’) werden een aantal functionaliteiten toegevoegd.

Lees meer

Studiedag Carewear

Carewear

Kan wearable-technologie een rol van betekenis spelen voor mentale gezondheid? Over dit onderwerp vindt op 28 januari 2016 van 10u tot 17u een studiedag plaats bij Thomas More te Antwerpen.

3 keynotes nemen je mee op weg:

  • Prof. Dr. Omer Van den Bergh (KU Leuven) over de vele facetten van stress en hoe dit te meten
  • Prof. Dr. Kristof Van Laerhoven (Universität Freiburg) over wearables en de mogelijkheid om activiteiten te monitoren
  • ir. Walter De Raedt (imec) over opkomende technologieën en hun toepassingen in de (geestelijke) gezondheidszorg

Daarna volgen enkele interactieve workshops.

Meer info en inschrijving: http://carewear.be/studiedag

Online hulp Vlaamse CGG 2016

Minister Vandeurzen formuleerde een beleidsplan online hulpverlening voor 2016-2017. In dit kader zullen twee acties bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast worden er incentives gegeven om enkele concrete initiatieven op te starten of verder te ondersteunen.

Voor alle duidelijkheid, het beleidsplan richt zich op de volledige openbare welzijnssector: GGZ, CAW, jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg, CLB, enzovoort. In dit artikel wordt echter enkel ingegaan op wat dit kan betekenen voor de Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Lees meer

De Nieuwe GGZ

Er rommelt wat in de Nederlandse GGZ. Natuurlijk waren er doorgedreven besparingen, maar ook zonder die aderlating kon het hulpaanbod onvoldoende antwoord bieden aan de hulpvraag. Al langer lezen we berichten over ontevreden cliënten en hulpverleners die hun buik vol hebben van het hokjesdenken, beperkende protocollen en de uit de hand lopende bureaucratie. De Vlaamse en Nederlandse GGZ zijn zeker niet op alle punten vergelijkbaar, maar ook in Vlaanderen hebben we te maken met een groeiende kloof tussen zorgbehoeften en een werkbaar aanbod vanuit o.a. de CGG en aanverwante organisaties.

Onlangs kwam in Nederland een nieuwe beweging boven water die zich ‘de Nieuwe GGZ’ noemt. Eén van de inspirators is psychiater Jim Van Os, die reeds eerder in het nieuws kwam naar aanleiding van de website ‘schizofrenie bestaat niet’.

Lees meer

Online hulpverlening bij eetproblemen

99 gram onlinehulp eetproblemen

Recent werd 99gram.nl gelanceerd. Op de website wordt een compleet aanbod van preventie tot en met behandeling aangeboden. Naast informatie en zelftests, is er de mogelijkheid tot contact met deskundigen en met ‘lotgenoten’. Verder kan er ook een online behandeling gevolgd worden, al dan niet anoniem. E-hulp werd betrokken bij de ontwikkeling van het project.

Lees het artikel op e-hulp.nl
www.99gram.nl

Dossier zelfhulp VAD

dossier zelfhulp

Eind vorig jaar publiceerde Else De Donder van de VAD een dossier rond zelfhulp op gebied van middelenmisbruik. Behalve de professionele of formele hulpverlening zijn er immers verschillende mogelijkheden waardoor mensen zelf hun problemen met middelengebruik kunnen aanpakken. In dit dossier komt zelfhulp aan bod onder de vorm van: geschreven zelfhulpmaterialen, zelf-hulpgroepen en e-mental health.

Lees of download het dossier zelfhulp