Samenwerking Zelfmoordlijn en Facebook

zelfmoordlijn facebook

In de loop van september 2011 zijn De Zelfmoordlijn en Facebook gestart met een samenwerking. Facebookgebruikers kunnen via een onlineformulier melding doen van een onrustwekkend bericht dat ze hebben opgemerkt. Ook online berichten op andere locaties kunnen gemeld worden op de website van CPZ. Zowel melders als mogelijke suïcidale personen worden dan doorverwezen naar de Zelfmoordlijn. De Zelfmoordlijn kan in geen enkel geval zelf contact opnemen met personen die melden of gemeld worden. Die stap ligt altijd bij de suïcidale persoon zelf, of bij zijn/haar omgeving.

Het initiatief sluit aan bij het project Preventie 2.0 dat in 2009 met steun van de Vlaamse overheid werd gelanceerd.

Meer info op www.preventiezelfdoding.be

Suicidepreventie 2011

suicidepreventie

Op 17 december vindt in Brussel de ‘Gezondheidsconferentie Suicidepreventie 2011’ plaats.  Als voorbereiding hierop lanceert Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een online forum waar mensen die professioneel, als vrijwilliger, als naaste met zelfdoding worden geconfronteerd, voorstellen kunnen doen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het forum staat open voor elke suggestie, idee of project. Voor meer uitgewerkte ideeën kan een projectfiche ingevuld worden.

De website vind je hier:  www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be
Het forum zelf:  www.gespforum.be
Een projectfiche indienen: klik hier

Symposium zelfdoding & internet

zelfdoding en internet

Op het symposium ‘Zelfdoding en internet’ worden de eerste resultaten van het project Preventie 2.0 voorgesteld.  Met dit project wil het Centrum ter Preventie van Zelfdoding hulpverleners, sleutelfiguren bij jongeren en online community moderatoren helpen om op een constructieve manier aan zelfdodingspreventie te doen door gebruik te maken van de toepassingen van Web 2.0.

Meer info >