Studievoormiddag online drughulpverlening

online drughulpverlening

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunen dit jaar 35 projecten via het Fonds ter bestrijding van de Verslavingen. Het doel van deze projecten is vernieuwing te brengen in de gezondheidsaanpak van personen met een middelengebruik. Een aantal van deze projecten richten zich op een online aanpak.

Binnenkort wordt een studievoormiddag georganiseerd.  Naast een toelichting van het concept online hulpverlening en een presentatie van relevante projecten van het Fonds ter bestrijding van de verslavingen wil men de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken verkennen voor ‘belendende sectoren’. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar huisartsen, arbeidsgeneesheren, en de geestelijke gezondheidszorg. Dit zal gebeuren in de vorm van een interactief panel van experten die in discussie treden met het publiek.

De studievoormiddag gaat door op 24/6/2011 in Brussel.
Meer info

Projectbeurs – Online hulpverlening voor jongeren

projectbeurs lessius

Op deze projectbeurs “Hulpverlening voor jongeren door middel van sociale webtoepassingen” kan u kennis maken met de projecten van studenten IMD (Interactive Multimedia Design) van de Lessius Hogeschool.
Benieuwd naar de resultaten?
Dan bent u welkom op de projectbeurs op woensdag 25 mei vanaf 13.00, Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44 te Mechelen.

Hier online inschrijven

Online hulpverlening en drop-out

online hulpverlening dropout

Onlangs verscheen in Psy een artikel met als titel ‘Waarom haken zoveel online cliënten af?’, van auteur Marty Van Kerkhof. Een terechte vraag. Hoewel men de vraag ook andersom kan stellen: ‘Waarom doen zoveel mensen beroep op online hulpverlening en waarom houden ze vol?’.  Dit neemt niet weg dat we ook bij online hulpverlening moeten proberen na te gaan hoe het aanbod kan verbeterd worden, niet in de laatste plaats door te luisteren naar wat cliënten ons kunnen leren.

Lees meer