Social media verslaving?

social media verslaving

Sociale media werden aanvankelijk gepresenteerd als een ‘zegen’, iedereen zou met iedereen verbonden worden. Ondertussen werd duidelijk dat het voor een aantal mensen eerder een ‘vloek’ betekent. Niet enkel omdat via deze kanalen heel wat bagger en desinformatie verspreid wordt, maar ook omdat sommigen er letterlijk aan verslaafd geraken.

De Nederlandse orthopedagoge Marijn Jurriaans schreef in dit verband een helder artikel.

Lees meer

Maakt het internet ons verslaafd en dom?

Het viel te verwachten. Na jaren van hallelujah berichten over de zegeningen van het internet, laat een tegenbeweging sinds 2010 van zich horen. Onderzoekers, opiniemakers, medici, psychologen en pedagogen buitelen over elkaar heen om ons te wijzen op de risico’s en de gevaren van internet, online communicatie en sociale netwerken. We geraken blijkbaar verslaafd aan internet, meer nog, we worden er zelfs dommer van. Nog maar pas werden de resultaten van het CLICK onderzoek bekend gemaakt waarbij ‘internetverslaving’ in België in kaart gebracht wordt. Verder verscheen het boek ‘Digitale dementie’ van Manfred Spitzer, een verderzetting van kritieken die voordien reeds door Nicolas Carr verwoord werden, maar dan radicaler en gericht op jongeren…

Lees meer

Consultaties gameverslaving te Tienen

Het spelen van online games heeft een aantal positieve effecten zoals amusement en het aanscherpen van coördinatievaardigheden. Toch blijken een aantal mensen erin vast te lopen, waardoor ze andere levensdomeinen gaan verwaarlozen. CAD-Limburg voorzag reeds eerder consultaties in dit verband. Nu start ook het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen met consultaties en ambulante begeleiding voor overmatige internetgebruikers en gamers. Ze richten zich voornamelijk op jongeren, jongvolwassenen en hun bezorgde ouders. Mark Frederickx deed in dit verband een persmededeling.

Lees meer

Onderzoek online gaming

online gaming onderzoek

Onlangs publiceerde Tony van Rooij zijn proefschrift omtrent online video game verslaving. Volgens zijn bevindingen zijn er in Nederland ongeveer 12.000 jongeren tussen 13 en 16 jaar ‘verslaafd’ aan online gamen. Gemiddeld gamen ze 8 uur per dag. Door het obsessioneel bezig zijn met online gamen verwaarlozen ze hun sociale contacten, hun school en dikwijls ook hun gezondheid door o.a. slaaptekort. Van Rooij constateerde dat ze dikwijls te kampen hebben met depressies, eenzaamheid, een negatief zelfbeeld en sociale angst. Dit in tegenstelling tot de niet-verslaafde gamers, die naast hun passie intensieve sociale contacten blijven behouden.

Volgens van Rooij is het nog wat voorbarig om op dit fenomeen reeds een nieuwe  psychiatrische diagnose te plakken. Hij wil er ook niet aan voorbij gaan dat het bij online gamen over een vrij nieuw cultureel verschijnsel gaat dat door veel volwassenen, die niet zijn opgegroeid met internet, als ‘bedreigend’ wordt beschouwd. Tony van Rooij citeert in dit verband socioloog Henry Jenkins met de uitspraak: ‘The word addiction is really a cultural category: if I stay up all night beating a video game I’m addicted, if I’m reading a book all night I’m congratulated.’

Huub Boonen, die zich binnen CAD-Limburg toelegt op online gamen, stelt ondertussen vast dat er ook in de Vlaamse verslavingszorg meer aanmeldingen binnenkomen rond internet- en online game verslaving. Dikwijls op initiatief van verontruste ouders. Sommige jonge online gamers zouden zich sociaal isoleren, hun school verwaarlozen en agressief uit de hoek komen wanneer hen beperkingen worden opgelegd. Agressieve reacties zijn volgens Huub Boonen niet zozeer te wijten aan de agressieve inhoud van de online games zelf, maar aan het feit dat er frustratie dreigt. Hij pleit ervoor dat ouders enerzijds best wat interesse kunnen tonen voor de online wereld van hun kinderen, maar anderzijds ook vanaf het begin regulerend zouden optreden. Eens een bepaalde grens overschreden is, wordt het moeilijker om ‘de klok terug te draaien’.

Het proefschrift van Tony van Rooij is hier verkrijgbaar als pdf

Projectbeurs – Online hulpverlening voor jongeren

projectbeurs lessius

Op deze projectbeurs “Hulpverlening voor jongeren door middel van sociale webtoepassingen” kan u kennis maken met de projecten van studenten IMD (Interactive Multimedia Design) van de Lessius Hogeschool.
Benieuwd naar de resultaten?
Dan bent u welkom op de projectbeurs op woensdag 25 mei vanaf 13.00, Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44 te Mechelen.

Hier online inschrijven

Surfgedrag van jongeren

jongeren en internet

Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn erg actief en sociaal op internet, maar ze blijken niet zo handig als vaak gedacht wordt. De Nederlandse stichting ‘Mijn Kind Online’ deed een onderzoek en publiceerde een rapport met de toepasselijke titel ‘Einstein bestaat niet’. Ze pleiten ervoor om enerzijds jongeren vaardiger te maken in het gebruik van internet, anderzijds doen ze een aantal aanbevelingen om websites die gericht zijn op jongeren gebruiksvriendelijker te maken.

Lees meer