Traumatherapie en virtual reality

Het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat virtual reality inzetten bij het behandelen van  slachtoffers van seksueel kindermisbruik. Het gaat om mensen die kampen met depressieve of posttraumatische klachten. Bij de behandeling bouwen deelnemers zelf een virtuele wereld.

Slachtoffers van seksueel misbruik, die deze traumatische ervaring niet hebben kunnen verwerken, krijgen op latere leeftijd dikwijls te maken met posttraumatische klachten. Die kunnen o.a. tot uiting komen onder de vorm van ‘herbelevingen’ of opdringerige gedachten die betrekking hebben op het trauma. Als reactie daarop wordt dan geprobeerd deze traumatische inhouden te vermijden of weg te dringen, waarna ze dikwijls nog sterker opzetten en er een vicieuse cirkel ontstaat. Therapie kan er dan in bestaan om de traumatische inhouden geleidelijk onder ogen te zien, terwijl de persoon in kwestie contact blijft houden met de veilige hier-en-nu situatie. Op deze manier kan er dan ‘verwerking’ op gang komen, waarbij de gebeurtenissen niet zullen vergeten worden maar een plaats kunnen krijgen in iemands leven.

Het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, wil nu virtual reality gaan gebruiken bij het behandelen van postraumatische klachten. Het is de bedoeling dat via het reconstrueren van de vroegere gebeurtenissen in een virtuele realiteit, deze concreter kunnen gemaakt worden en geleidelijk onder ogen worden gezien. Deze werkwijze bleek reeds eerder succesvol bij Amerikaanse oorlogsveteranen, die nadien minder klachten hadden en beter met hun trauma’s konden omgaan.

Voorafgaand aan de therapie is er een meting van de klachten en een één-op-één introductie met de therapie en het therapiesysteem op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij mensen die in aanmerking komen voor de behandeling, zal een speciaal softwareprogramma geïnstalleerd worden op hun computer. Daarna doorlopen ze op vaste tijdstippen  gedurende vier weken thuis de therapie.

traumatherapie via virtual reality

Het Instituut voor Psychologie selecteert nog deelnemers voor de therapie, waar ook een onderzoek aan gekoppeld wordt. Ongetwijfeld zal men in eerste instantie starten met mensen die te maken gekregen hebben met vrij duidelijk te omschrijven traumatische ervaringen, en die geen ernstige dissociatieve symptomen vertonen. De deelnemers zijn allemaal volwassenen. Later zal bekeken worden of ook kinderen baat kunnen hebben bij deze aanpak.

Meer op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Replies to “Traumatherapie en virtual reality”

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *