Artikel online hulp in De Standaard

Lieve Van de Velde schreef een uitgebreid artikel over online hulpverlening in Belgie. Het schetst een genuanceerd beeld voor diegenen die niet vertrouwd zijn met deze manier van werken. In het artikel komen Tim Vos (alcoholhulp.be), Paul Koeck (mijnkwartier.be), Bart Schrieken (interapy.nl), Marijke Leys (gesprekstherapeute) en Koen Lowet (woordvoerder van de Belgische Federatie van Psychologen) aan het woord. Last but not least werden ook enkele cliënten geïnterviewd.

Lees artikel online therapie

Effectiviteit van online CBT (onderzoek bij ‘Interapy’)

Jeroen Ruwaard e.a. publiceerden recent een studie waarbij de effectiviteit van CBT (cognitieve gedragstherapie) nagegaan werd in ‘routine’ online therapie bij depressie, paniekstoornissen, postraumatische stress en burnout. Het onderzoek vond plaats bij ‘Interapy’ en had betrekking op 1.500 (!) cliënten. Opnieuw werd bevestiging gevonden dat online therapie (begeleid door een therapeut) even effectief kan zijn dan een face-to-face behandeling.

Behalve dit goede nieuws kunnen toch een aantal vragen gesteld worden: omtrent de  ‘routine clinical practice’ (en de selectie criteria), de ‘snelle afhakers’ (die snel na aanmelding stoppen), en hoe strikt het ‘protocol’ moet toegepast worden.

Lees meer

Congres Online Hulpverlening 2012

De nieuwe editie van het COH vind dit jaar plaats op 1 november te Utrecht. Het programma klinkt alleszins veelbelovend. In het plenaire gedeelte komen volgende thema’s aan bod: mobile health, de kunst van het digitaal verleiden, de meerwaarde van een online hulpverlener en ideeën van cliënten rond online hulpverlening.

Het plenaire gedeelte wordt gevolgd door 19 gevarieerde parallelsessies, met o.a. volgende thema’s: ‘empowerment’ via e-mailhulp, online hulp in de jeugdzorg, effectiviteit van online hulp bij psychische problemen, serious games, online lotgenotenfora, keurmerk voor e-health, enz.

Meer info en inschrijving: www.congresonlinehulp.nl