Congres online hulp 2014

Het 5e congres online hulp wordt op 28 november 2014 georganiseerd in Domstad Cursus- en Vergadercentrum te Utrecht, en heeft als thema ‘Nieuwe concepten in nieuwe organisaties’. Deze editie richt zich niet zozeer op het starten met online hulpverlening, maar eerder op de verdere verdieping ervan.

O.a. volgende thema’s komen aan bod: innovatie en digitale transformatie, opschaling en acceptatie bevorderen bij hulpverleners, beveiliging, ontwikkeling van apps voor jongeren, hoe kies je een online hulp platform, ergernissen van cliënten, online hulp voor ouderen, enz.

Alle informatie vind je op: www.congresonlinehulp.nl

Terugblik op Congres Online Hulp 2013

Online hulp bleef groeien in 2012. Meer dan 226.000 Nederlanders maakten in 2012 op een of andere manier gebruik van een online hulp aanbod. Maar werd er bij de vorige edities van het congres nog ruimschoots aandacht gegeven aan nieuwe technische hoogstandjes, dan verschoof dit bij editie 2013 volledig naar de achtergrond. Geen Google Glass dus. “Negeer voorlopig alle nieuwe technologische ontwikkelingen maar ga stappen zetten met alles wat er al is” vertelde Frank Schalken tijdens zijn inleiding.

Wat mij vooral bijbleef na de vierde editie van dit congres was:

  • de verschillende ‘leerstijlen’ bij (het ontwikkelen van) online hulp
  • het betrekken van cliënten bij ontwikkeling en implementatie
  • blended hulp kan erg verschillen naargelang de doelstelling en hoeft geen louter kopie van de reguliere face-to-face hulp te zijn
  • kostenbesparing mag niet het enige motief zijn om online hulp te implementeren

Hieronder volgt een korte bespreking met enkele kritische bemerkingen.

Lees meer

Congres online hulp 2012: over m-health

De vierde jaargang van het Congres Online Hulp was weer even goed georganiseerd als de vorige edities. Opnieuw was er een groot aanbod van interessante onderwerpen in de 19 workshops. Noodgedwongen moest je dus een selectie maken…
Topics die mij vooral opvielen dit jaar waren: de aandacht voor mobile health, ‘persuasive’ technieken bij het gebruik van online hulp en de vele malen dat het woord ‘kosteneffectiviteit’ viel.
In dit artikel beperk ik me tot wat aan bod kwam over ‘mobile health’, aangevuld met wat extra informatie en enkele bedenkingen.

Lees meer

Congres Online Hulpverlening 2012

De nieuwe editie van het COH vind dit jaar plaats op 1 november te Utrecht. Het programma klinkt alleszins veelbelovend. In het plenaire gedeelte komen volgende thema’s aan bod: mobile health, de kunst van het digitaal verleiden, de meerwaarde van een online hulpverlener en ideeën van cliënten rond online hulpverlening.

Het plenaire gedeelte wordt gevolgd door 19 gevarieerde parallelsessies, met o.a. volgende thema’s: ‘empowerment’ via e-mailhulp, online hulp in de jeugdzorg, effectiviteit van online hulp bij psychische problemen, serious games, online lotgenotenfora, keurmerk voor e-health, enz.

Meer info en inschrijving: www.congresonlinehulp.nl

Congres online hulp 2011: een verslag

Congres Online Hulpverlening 2011

Het congres online hulpverlening 2011 in Utrecht vormde een inspirerend geheel, dat overigens uitstekend georganiseerd was. Er waren meer dan 400 deelnemers, waaronder een kleine groep enthousiastelingen uit Vlaanderen. Zestien parallelsessies boden de gelegenheid om met experts in te gaan op best practices en actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Noodgedwongen moest je er drie kiezen.

Frank Schalken, directeur e-hulp.nl, stak onmiddellijk van wal met enkele scoops: het aantal mensen dat via internet hulp zoekt is in Nederland tussen 2007 en 2010 meer dan verdrievoudigd, stilaan beginnen meer mannen gebruik te maken van online hulpverlening, en betrokkenheid en inzet van hulpverleners blijkt de belangrijkste succesfactor voor het implementeren van online hulp.

Lees meer

‘Blended’ hulpverlening: best of both worlds

blended hulpverlening

Tijdens de studiedag ‘e-mental health in Vlaanderen’ eind vorig jaar, vermeldde Frank Schalken (auteur Handboek Online Hulpverlening) de term ‘blended hulpverlening’. Dit laatste staat voor “het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon”. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in het algemeen. Waarom zouden laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie, rechtsreeks contact en langdurige ondersteuning niet kunnen samengaan? In dat geval krijgen we ’the best of both worlds’, waar mogelijk nog meer mensen -cliënten en hulpverleners- zich in kunnen vinden en er hun voordeel mee doen.

Lees meer

Studiedag e-mental health in Vlaanderen

studiedag onlinehulp

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) organiseert een studiedag op 17 december in De Factorij te Schaarbeek, met als titel ‘Elektronische zorg voor de geest’. Tijdens deze studiedag wordt een stand van zaken opgemaakt rond wat er in Vlaanderen leeft op het gebied van online hulpverlening (e-mental health).

Tijdens de voormiddag zijn er lezingen over: uitgangspunten en ontwikkelingen op gebied van hulp via internet (Frank Schalken, e-hulp.nl), richtlijnen bij chat binnen de eerstelijnszorg (Philippe Bockland, Artevelde Hogeschool), en wordt nagegaan wat cliënten en hun familieleden denken over online hulpverlening (Uilenspiegel en Similes).
In de namiddag zijn er workshops rond: anonieme chatlijnen, ‘Kleur je Leven’, ‘Alcoholhulp.be’ en ‘Reset’ (Mondriaangroep Nederland). Nadien volgt een panelgesprek.

Meer info op de website www.vvgg.be

Handboek Online Hulpverlening

handboek online hulpverlening

Frank Schalken is directeur van de stichting E-hulp.nl en één van de negen auteurs van het recent verschenen ‘Handboek online hulpverlening’. Het boek werd geschreven op basis van de practische ervaring die de verschillende auteurs met online hulpverlening hebben. Ze beperken zich hierbij niet tot een theoretische uiteenzetting, maar illustreren het ruimschoots met concrete voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Het is een bijzonder verhelderend boek geworden dat zeker zal bijdragen tot een grotere en meer efficiënte verspeiding van online hulpverlening.

Lees meer