Online cognitieve gedragstherapie is effectief

Jeroen Ruwaard publiceerde recent zijn proefschrift ‘The efficacy and effectiveness of online CBT’. Het betreft een onderzoek in samenwerking met Interapy.nl over online CBT behandelingen van posttraumatische stressstoornis, burn-out, depressie, paniekstoornissen en boulimia. Het is een vrij indrukwekkende studie geworden, zowel wat betreft de methodologische aanpak als het aantal cliënten dat er aan deelnam (meer dan 1.900 in totaal). Het omvat vier gecontroleerde gerandomiseerde studies (‘efficacy’) en een praktijkstudie om de effectiviteit in de dagelijkse praktijk na te gaan. Zie ook een vorig artikel op deze blog.

Er kan geconcludeerd worden dat online cognitieve gedragtherapie in 71% van de gevallen leidt tot een significante vermindering van klachten. Cliënten werd ook gevraagd naar een beoordeling van hun online therapeut, wat een gemiddeld cijfer van 8,5/10 opleverde. Verder pleit Ruwaard voor meer systematisch onderzoek van de talrijke online interventies die dikwijls (nog) niet onderbouwd zijn door een effectiviteitsstudie.

Het proefschrift is hier te downloaden (pdf)
Artikel over het onderzoek op Interapy.nl
Blog Jeroen Ruwaard

Effectiviteit van online CBT (onderzoek bij ‘Interapy’)

Jeroen Ruwaard e.a. publiceerden recent een studie waarbij de effectiviteit van CBT (cognitieve gedragstherapie) nagegaan werd in ‘routine’ online therapie bij depressie, paniekstoornissen, postraumatische stress en burnout. Het onderzoek vond plaats bij ‘Interapy’ en had betrekking op 1.500 (!) cliënten. Opnieuw werd bevestiging gevonden dat online therapie (begeleid door een therapeut) even effectief kan zijn dan een face-to-face behandeling.

Behalve dit goede nieuws kunnen toch een aantal vragen gesteld worden: omtrent de  ‘routine clinical practice’ (en de selectie criteria), de ‘snelle afhakers’ (die snel na aanmelding stoppen), en hoe strikt het ‘protocol’ moet toegepast worden.

Lees meer