Laatste nieuws werking Alcoholhulp

alcoholhulp online begeleiding

Na de beslissing van het Limburgse provinciebestuur is nu ook provincie Antwerpen bereid financiëel bij te springen om de werking van Alcoholhulp te verzekeren voor dit jaar.

Dankzij de inspanningen van bestendig afgevaardigde Marc Wellens draagt Provincie Antwerpen 10.000 euro bij, wat ons in staat stelt om in de werkroep Turnhout (CGG Kempen) een hulpverlener 75% in dienst te houden. Waarvoor onze dank.

Voordien besliste provincie Limburg reeds om 25.000 euro bij te dragen, waardoor we in Limburg een full-time medewerker aan het werk kunnen houden. Dit initiatief werd vooral gedragen door bestendig afgevaardigde Mieke Ramaekers. Waarvoor eveneens onze dank.

Hopelijk kunnen we nu in de nabije toekomst vooruitzichten krijgen om de werking ook in de volgende jaren te verzekeren en misschien zelfs uit te breiden. Dit laatste door bijvoorbeeld in andere provincies werkgroepen op te richten. In dit verband zijn er contacten met het Verslavingsfonds (onze huidige financierder) en het kabinet Vandeurzen.

De voorbije maanden staan er doorlopend 30 of meer mensen op een wachtlijst vooraleer ze de online begeleiding kunnen starten. Uit ervaring weten we dat wanneer potentiële deelnemers langer dan 2 weken moeten wachten, ze dikwijls afhaken.

www.alcoholhulp.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *