Apps in de hulpverlening (2): PTSD

In een vorig artikel over apps in de hulpverlening werd ‘Mood Tracker’ reeds vermeld. Dezelfde ontwikkelaars (het Amerikaanse National Center for Telehealth & Technology) bieden nog twee bijzonder interessante apps aan, nl.  ‘Breathe 2 Relax’ en de ‘PTSD Coach’.

Beide toepassingen werden ontwikkeld in opdracht van het ‘Department of Veteran Affairs’ om Amerikaanse oorlogsveteranen met PTSD-klachten te ondersteunen. Ze zijn echter bruikbaar voor een breed publiek met posttraumatische klachten en ‘Breathe 2 Relax’ kan ook bij andere problemen toegepast worden.

Breathe 2 Relax (gratis, iPhone & Android, Engelstalig)

Deze app leert hoe je ‘diaphragmatic breathing’ (‘buikademhaling’) onder de knie kan krijgen als hulpmiddel om bepaalde stressvolle situaties hanteerbaar te maken. Er is uitstekende psycho-educatie beschikbaar die via een animatie laat zien hoe je beter kan leren ademen. Een ‘body scan’ geeft aan welke effecten een stressreactie teweeg brengt in de verschillende delen van het lichaam en wat de gevolgen op langere termijn kunnen zijn. Hoe je lichaam reageert op relaxatie wordt eveneens uitgelegd. Je kan ook telkens kiezen of je de informatie wil lezen, beluisteren of bekijken via een animatie.

In de app kan je allerlei instellingen aanpassen volgens je persoonlijke voorkeur, zoals de tijdsduur van het in- en uitademen tijdens een sessie, maar ook of je de oefeningen met stembegeleiding wenst, of er achtergrondafbeeldingen getoond moeten worden en of er kalmerende muziek afgespeeld wordt. Je kan je stressniveau aangeven voor je een oefening begint en achteraf. Deze scores kunnen gevisualiseerd worden in een grafiek.

breathe 2 relax app

Deze app werd ontwikkeld als ondersteuning bij PTSD klachten. De tool kan ingezet worden bij aanvang van een therapie als huiswerkopdracht om het algemene stressniveau te verlagen en met ’triggers’ te leren omgaan. In een later stadium van een therapie kan het een hulpmiddel zijn om met ’traumatische inhouden’ om te gaan en voldoende in het hier-en-nu ‘verankerd’ te blijven. Hoewel ontwikkeld voor PTSD is er geen bezwaar om deze tool eveneens in te zetten bij paniekaanvallen, fobische klachten, afhankelijkheidsproblemen of als hulpmiddel om het algemeen welbevinden te verhogen.

Downloaden voor iPhone
Downloaden voor Android

PTSD Coach (gratis, iPhone & Android, Engelstalig)

ptsd coach appDe PTSD Coach is een zeer omvangrijke app die echt wel als een ’therapist in your pocket’ kan beschouwd worden. Er zijn vier grote modules: psycho-educatie, een vragenlijst, allerlei tools om met symptomen om te gaan en mogelijkheden om anderen in noodsituaties te contacteren.

Learn. De uitgebreide psycho-educatie belicht alle aspecten van PTSD en kan eventueel ook door de partner, of anderen uit de omgeving van de betreffende persoon, gebruikt worden ter verduidelijking van wat er aan de hand is.

Self Assesment. Er is een zelfbeoordelingsvragenlijst van 17 items, die op gezette tijden kan ingevuld worden en waarvan de resultaten in een grafiek worden weergegeven.

Manage Symptoms. Er zijn 8 modules aanwezig die als hulpbronnen kunnen aangewend worden, zoals:

  • omgaan met traumatische herinneringen,
  • omgaan met ’triggers’,
  • omgaan met vervreemdingsgevoelens (t.o.v. anderen of t.o.v. de realiteit),
  • omgaan met negatieve gevoelens (somberheid, angst, kwaadheid)
  • en omgaan met slaapproblemen.

Als gebruiker kan je bepaalde oefeningen als favoriet aanduiden, waarna ze onmiddellijk bereikbaar zijn via een apart menu. Er bestaat ook de mogelijkheid om zelfgekozen afbeeldingen en muziek te integreren, die bijvoorbeeld behulpzaam kunnen zijn bij relaxatie oefeningen en oefeningen om contact met ‘hier-en-nu’ te bewaren. Alle aangeboden modules zijn gebaseerd op ‘evidence based’ technieken.

In het ‘Find support’ gedeelte kunnen zelfgekozen contactpersonen ingevoerd worden om deze via telefoon of SMS te bereiken op ogenblikken van hoge angst of verwarring.

ptsd coach app

Bij het ontwikkelen van deze app werd in hoge mate rekening gehouden met de wensen van PTSD cliënten en werd een selectie gemaakt van oefeningen die in de praktijk gemakkelijk gebruikt werden tussen individuele therapiesessies door. Cliënten (voornamelijk Amerikaanse oorlogsveteranen) vonden het ook erg belangrijk dat ze persoonlijk materiaal konden toevoegen, zoals foto’s van bekenden of afbeeldingen die geassocieerd werden met ‘een veilig heden’. Ze gaven vaak aan dat ze op stressmomenten geen zin hadden om teksten te lezen, dus daarom werden er bij de meeste oefeningen ingesproken instructies toegevoegd.

Het vraagt wel even tijd om alle mogelijkheden van deze PTSD Coach te exploreren, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. De app is immers niet bedoeld om te ‘entertainen’ en daarenboven kan het een goede zaak zijn wanneer een cliënt hier enige tijd met gerichte aandacht mee bezig is.

Downloaden voor iPhone
Downloaden voor Android

Info over de ontwikkelaars

National Center for Telehealth & Technology

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *