Gezond zorgen: online hulp voor mantelzorgers

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor iemand uit hun nabije omgeving (een dementerende ouder, een gehandicapt kind, een partner met psychische problemen, …). Dit wordt ‘mantelzorg’ genoemd. Zorgen voor iemand anders is een mooie zaak, maar kan vaak ook erg belastend zijn. Omdat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor iemand die hen dierbaar is, merken ze dikwijls signalen van overbelasting te laat op.

De Nederlandse Mirro stichting nam het initiatief om voor de vele mantelzorgers in onze samenleving een website te voorzien. ‘Gezondzorgen.nl’ biedt hen handvatten om mentaal gezond te blijven, met een zelftest om na te gaan in hoeverre er sprake is van overbelasting, een groot aantal tips om terug in balans te komen en een online zelfhulpprogramma. De toegang tot de online zelfhulp is kosteloos en deelnemers kunnen anoniem blijven.

www.gezondzorgen.mirro.nl

2 Replies to “Gezond zorgen: online hulp voor mantelzorgers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *