Alcoholhulp persconferentie & cijfers 2013

Alcoholhulp kwam aan bod in een persconferentie georganiseerd door CAD Limburg, dat al een aantal jaren samen met CGG Kempen gebruik maakt van nieuwe werkvormen om via internet aan preventie en hulpverlening te doen. Vandaag stellen we vast dat deze initiatieven een onmisbare schakel zijn in het aanbod. Minister Jo Vandeurzen blikte vooruit op een gezamenlijke persconferentie.

Alcoholhulp in 2013

Alcoholhulp werd volledig operationeel in heel Vlaanderen in 2009. Sindsdien kent de website een groeiende populariteit met 519.079 bezoekers in 2013. Een stijging van 56% ten opzichte van 2012.

Wat betreft de deelnemers aan het zelfhulpprogramma en het programma met online begeleiding door een professionele hulpverlener via de chat, zien we dat de verhouding mannen-vrouwen 50-50 is. Doorgans is dit in de ambulante hulpverlening 70-30%.

Bij de deelnemers aan het zelfhulpprogramma heeft meer dan 70% voordien nooit hulp gezocht. Bij de deelnemers aan de online begeleiding zocht voordien ruim 50% geen hulp.

De belangrijkste leeftijdsgroep is die van de 35-55 jarigen, gevolgd door de 25-34 jarigen en 55-64 jarigen. 83% heeft minstens secundair onderwijs gevolgd, waarvan 34% hoger niet-universitair onderwijs en 18% universitair onderwijs. Ook dat is een verschil met de groepen die via het ambulante aanbod worden bereikt, de scholingsgraad ligt er algemeen lager.

De meerderheid van de deelnemers (70%) aan het online programma is aan het werk. In de ambulante alcoholhulpverlening is dit 35%.

Samengevat kan gesteld worden dat er via de online alcoholhulpverlening nieuwe doelgroepen bereikt worden die vaak ondervertegenwoordigd zijn bij de reguliere ambulante hulp. Online bereiken we in verhouding meer vrouwen, werkenden, hoger geschoolden en 50-plussers.

Een aantal deelnemers boekt voldoende vooruitgang om op eigen kracht verder te kunnen. Voor andere deelnemers werkt Alcoholhulp drempelverlagend om verdere hulp te zoeken: ambulant, residentieel of via een zelfhulpgroep.

Effectiviteitsonderzoek onlinehulp

Er zijn Nederlandse effectiviteitsstudies uitgevoerd op vergelijkbare online programma’s voor alcoholproblemen, namelijk bij ‘alcoholdebaas.nl’ (door Marloes Postel, 2011) en bij ‘jellinek.nl’ (door Matthijs Blankers, 2012). Zowel online zelfhulp als online begeleiding bleken effectief, maar het inschakelen van een hulpverlener had duidelijk meer effect, ook op de langere termijn.

Er loopt momenteel een onderzoek van Cedric Reculé (onder supervisie van Prof. Vanderplasschen, UGent) om de effectiviteit van Alcoholhulp na te gaan. Uit de eerste resultaten kunnen we reeds besluiten dat in de onderzochte groep van een 150-tal deelnemers die het programma volledig doorliepen, het gemiddelde alcoholgebruik daalde van gemiddeld 36 eenheden per week naar 6 eenheden per week. 45% van de deelnemers stopte volledig. Ook alcoholgerelateerde klachten zoals depressie, angst, slaapproblemen en dergelijke, namen significant af.

Uitrol onlinehulpverlening in Vlaamse CGG’s

Momenteel loopt een project waarbij de mogelijkheid aan Vlaamse CGG’s geboden wordt om het gebruik van onlinehulp te integreren in hun aanbod. Het gaat dan over het gebruik van het online programma in combinatie met “face to face” contacten, de zogenaamde “blended hulpverlening”.

11 Vlaamse CGG’s hebben interesse in deze werkvorm en zullen via training, intervisies ondersteund worden in de implementatie van het “blended” aanbod.

Vlaams actieplan onlinehulp

persconferentie Vandeurzen CAD-Limburg

Vlaams welzijnsminister Vandeurzen gaf aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 voorbereidend werk te doen, gericht op een Vlaams actieplan onlinehulp. Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool zal hierbij een coördinerende rol vervullen. Het actieplan richt zich tot de brede waaier van welzijns- en gezondheidszorgsectoren, waaronder CGG’s, verslavingszorg en gezondheidspromotie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *