Vaardig Leven

vaardigleven.be

De website vaardigleven.be is een gratis online leeromgeving voor zelfontplooiing met wetenschappelijk onderbouwde oefeningen uit de psychologie, samengesteld door professionele hulpverleners. ‘Vaardig leven’ gaat over hoe je omgaat met de obstakels die je geluk in de weg staan. Dat leer je niet door erover te lezen, maar door ervaringsgericht aan de slag te gaan. Dat kan met deze toolkit. De oefeningen zijn hulpmiddelen die mensen helpen ontdekken wat voor hen het leven waardevol maakt. De oefeningen leren hen omgaan met de innerlijke obstakels die ze daarbij tegenkomen, zoals gedachten en emoties.

Zelfstandig of via ‘blended’ hulp

Wie de site bezoekt kan alle oefeningen bekijken of downloaden, maar er kunnen ook twee volwaardige kant-en-klare trajecten doorlopen worden. Bezoekers kunnen dus zelfstandig aan de slag gaan. Het aanbod is kosteloos en registratie of inloggen zijn niet nodig.

Daarnaast kan de website ook ingezet worden door hulpverleners voor mensen die in begeleiding of behandeling zijn. In dit geval gaat het om blended hulpverlening, een combinatie van face-to-face contacten en online methodieken.

 Achtergrond

De bezielster van het initiatief, Annelies De Zaeytijd van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Ahasverus, licht toe: “De tools op de website vertrekken niet vanuit een probleemdenken. Het zijn technieken die hulpverleners al langer gebruiken om mensen zelf aan de slag te laten gaan rond zingeving en waar we zelf heel enthousiast over zijn.”

Het gaat om praktische vaardigheden, zoals bewust in het leven staan, omgaan met gedachten en emoties, of leren afstand nemen en leren om niet samen te vallen met je problemen. Het zijn stuk voor stuk op gewaarzijn gebaseerde technieken die geïnspireerd zijn op verschillende stromingen in de psychologie, zoals mindfulness, Acceptance & Commitment Therapy en focusing.

Vaardigleven.be werd uitgewerkt met steun van Flanders’ Care, het programma van de Vlaamse Overheid dat onder meer inzet op innoveren in de zorg. De inhoud werd volledig opgesteld door professionele hulpverleners. Het betreft een samenwerking tussen CGG Ahasverus en verschillende privé-organisaties, zoals MindTraining.be, Mindfulme, ITAM en de ACT Academie. Zenjoy nam de technische kant voor zijn rekening. De opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen nam de uitgebreide bèta testing met hulpverleners en cliënt-gebruikers die aan de lancering voorafging, voor haar rekening.

www.vaardigleven.be

Meer info te verkrijgen bij Annelies De Zaeytijd:
annelies.dezaeytijd@ahasverus.be

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *