Artikel online hulp in De Standaard

Lieve Van de Velde schreef een uitgebreid artikel over online hulpverlening in Belgie. Het schetst een genuanceerd beeld voor diegenen die niet vertrouwd zijn met deze manier van werken. In het artikel komen Tim Vos (alcoholhulp.be), Paul Koeck (mijnkwartier.be), Bart Schrieken (interapy.nl), Marijke Leys (gesprekstherapeute) en Koen Lowet (woordvoerder van de Belgische Federatie van Psychologen) aan het woord. Last but not least werden ook enkele cliënten geïnterviewd.

Lees artikel online therapie

Onderzoek Alcoholhulp door Liesbet Laenen

Liesbet Laenen deed in het kader van een masterproef onderzoek bij Alcoholhulp. Promotor was Prof. Dr. Patricia Bijttebier en copromotor Prof. Dr. Laurence Claes. De opzet was om na te gaan of er significante verschillen zijn tussen ‘snelle afhakers’ en mensen die effectief starten met het begeleidingsprogramma van alcoholhulp.be. Er werden echter weinig significante verbanden gevonden die konden discrimineren tussen beide groepen. Het blijkt ook moeilijk om deze verbanden te duiden. Er kwamen wel andere relevante gegevens tevoorschijn.

Lees meer

Goed nieuws voor Alcoholhulp

Toch minstens gedeeltelijk goed nieuws. Provincie Limburg is immers bereid financieel bij te springen om de Limburgse hulpverleners van Alcoholhulp tot eind dit jaar aan het werk te houden! Dit werd o.a. mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Mieke Ramaekers, gedeputeerde van Welzijn, Gezondheid en Integratie, in overleg met Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Het is nu nog wachten op de definitieve beslissing van provincie Antwerpen, die mogelijk een gelijkaardige inspanning wil doen voor de andere hulpverleners. Eind deze maand zouden we hier meer over vernemen.

Hopelijk vinden we in de loop van dit jaar een oplossing voor 2013 en de volgende jaren via kabinet Vandeurzen.

Alcoholhulp update 2011

alcoholhulp 2010

Recent kreeg Alcoholhulp een update, met verbeteringen en uitbreidingen op alle niveaus. Het design veranderde grondig, een heel aantal teksten werden herwerkt en uitgebreid, een forum voor partners, familieleden en vrienden werd toegevoegd, de online programma’s werden bijgewerkt, het bedieningspaneel voor hulpverleners verschilt grondig van het voorgaande en het CMS (Content Management System) bevat meer functies en is aanzienlijk gebruiksvriendelijker. Voor techneuten: de programmering van de applicaties en het CMS gebeurde in php 5.3.

Bij deze update konden we reeds gedeeltelijk rekening houden met een aantal aanbevelingen van e-hulp.nl, dat kort voordien het online programma van Cannabishulp had doorgelicht. Met dank aan Uilke Duilstra.

Lees meer

Studievoormiddag online drughulpverlening

online drughulpverlening

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunen dit jaar 35 projecten via het Fonds ter bestrijding van de Verslavingen. Het doel van deze projecten is vernieuwing te brengen in de gezondheidsaanpak van personen met een middelengebruik. Een aantal van deze projecten richten zich op een online aanpak.

Binnenkort wordt een studievoormiddag georganiseerd.  Naast een toelichting van het concept online hulpverlening en een presentatie van relevante projecten van het Fonds ter bestrijding van de verslavingen wil men de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken verkennen voor ‘belendende sectoren’. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar huisartsen, arbeidsgeneesheren, en de geestelijke gezondheidszorg. Dit zal gebeuren in de vorm van een interactief panel van experten die in discussie treden met het publiek.

De studievoormiddag gaat door op 24/6/2011 in Brussel.
Meer info

Online hulpverlening en drop-out

online hulpverlening dropout

Onlangs verscheen in Psy een artikel met als titel ‘Waarom haken zoveel online cliënten af?’, van auteur Marty Van Kerkhof. Een terechte vraag. Hoewel men de vraag ook andersom kan stellen: ‘Waarom doen zoveel mensen beroep op online hulpverlening en waarom houden ze vol?’.  Dit neemt niet weg dat we ook bij online hulpverlening moeten proberen na te gaan hoe het aanbod kan verbeterd worden, niet in de laatste plaats door te luisteren naar wat cliënten ons kunnen leren.

Lees meer