Onlinehulp voor de GGZ in Coronatijden

online ggz corona

Tijdens deze Coronacrisis worden face-to-facecontacten beperkt of verboden, waardoor online communiceren een alternatief kan bieden voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg. De ‘sense of urgency‘ is plots heel groot, terwijl deze voordien, zeker in de GGZ, niet zo sterk aanwezig was…

Zou de huidige Corona crisis een ‘game changer’ kunnen zijn voor online hulpverlening? In ieder geval werden er op korte tijd een aantal iniatieven genomen, ook binnen de GGZ.

Lees meer

Autisme chat gaat van start

Liga Autisme Vlaanderen startte op maandag 28 januari 2019 met de Autisme Chat. De chat is gratis en anoniem. Je kan er terecht met vragen over autisme. De chat zal bemand worden door medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme.

De chat richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, maar is ook toegankelijk voor hun directe netwerk (ouders, grootouders, partner, kinderen, brussen, enz).

De chat en meer info vind je op: www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat

Alcoholhulp bleef groeien in 2012

Alcoholhulp kende een moeizame start in 2012 omdat we moesten op zoek gaan naar bijkomende financiering om het project drijvende te houden. Dit had echter geen effect op het aantal bezoekers op de website en het het aantal aanmeldingen bij de online programma’s. Op dit gebied bleef de stijgende lijn van voorgaande jaren aanhouden.

Verder waren er nog andere nieuwe ontwikkelingen in 2012, zoals de Franstalige versie van Alcoholhulp (www.aide-alcool.be) en het online zetten van Drughulp.be en Gokhulp.be.

Lees meer

CAW start met chataanbod voor volwassenen

De Centra voor Algemeen Welzijn zijn recent gestart met een pilootproject chathulpverlening voor volwassenen. Hun jongerenwerking (JAC) is reeds jaren succesvol actief op gebied van chathulp. De CAW hoopt met dit nieuwe aanbod voor volwassenen de drempel te kunnen verlagen voor mensen die met vragen zitten rond persoonlijke of relationele problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen en vragen naar bemiddeling in een conflict binnen gezin, familie of buurt. Voor mensen die meer hulp nodig hebben kan er waarschijnlijk een vlottere verwijzing plaatsvinden naar een een lokale CAW dienst of andere gepaste hulpverlening.

www.caw.be

De DrugLijn lanceert chatservice

Enkele dagen geleden werd de chatdienst van De DrugLijn officiëel gelanceerd. Iedereen kan nu persoonlijk en anoniem een chatgesprek hebben met hun medewerkers over drank, drugs, pillen of gokken op: maandag (15 tot 18u), woensdag (15 tot 18u) en vrijdag (15 tot 18u).

Zoals de andere diensten van De DrugLijn is dit niet enkel bedoeld voor (ex-)gebruikers, maar ook voor mensen uit de omgeving van overmatige drinkers, druggebruikers of gokkers.

De lancering van de chatservice vindt trouwens plaats tijdens de huidige sensibiliseringscampagne die gericht is op jongeren die te maken hebben met verslaafde ouders. Het is immers belangrijk om kinderen en jongeren in dergelijke probleemsituaties aan te sporen hun verhaal te vertellen. Verschillende organisaties (De DrugLijn, Awel, het jongerenonthaal van het CAW (JAC) en In Petto) staan in dit verband klaar om met hen in gesprek te gaan. De chatservice van De DrugLijn zal er zeker toe bijdragen  de drempel voor deze doelgroep te verlagen.

De DrugLijn chat
Persbericht over de campagne gericht op jongeren
Promotiefilmpje van de campagne

Bijscholing online chathulp

Artevelde chathulp

Artevelde Hogeschool Gent organiseert binnenkort een bijscholing: “Wegwijs in onlinehulp met focus opchathulp”. Naast ‘face-to-face gesprekken’ en telefonische contacten, komen stilaan ook andere communicatiemiddelen aan bod binnen de hulpverlening, zoals e-mail, Skype en chat. Naast een introductie rond online hulpverlening wil deze bijscholing inzoomen op ‘chat’ als specifieke hulpverleningsvorm.
De bijscholing vindt plaats op 27 maart, 17 april, 3 mei en 31 mei in de Artevelde Hogeschool.
Meer info

Child Focus chathulp

Child Focus kreeg regelmatig meldingen binnen rond sesksueel misbruik van kinderen. Alleen vorig jaar al waren er meer dan 500 meldingen. De overgrote meerderheid gebeurde echter door mensen uit de omgeving. Daarom wordt er nu ook online hulpverlening aangeboden via chat, met de bedoeling de drempel te verlagen voor de minderjarigen zelf. Consulenten van Child Focus kunnen dan met hulpvragers bekijken waar en hoe ze bijstand kunnen vinden in hun nabije omgeving en eventueel een klacht kunnen indienen. De chathulp zal toegankelijk zijn op maandag (17 tot 21u), woensdag (14 tot 19u) en donderdag (16 tot 19u). Er kan ook 24/24 telefonisch contact genomen worden op het gratis nummer 116 000.

www.nupraatikerover.be