Beter voorkomen dan genezen?

Het ‘Leuven College Survey project’ (LCS) verzamelt reeds enkele jaren gegevens over mentale gezondheid bij studenten van KULeuven. Op basis hiervan zijn de onderzoekers erin geslaagd om een wiskundig algoritme te ontwikkelen dat kan vaststellen hoe groot het risico is dat een eerstejaarsstudent een depressie, suïcidaliteit of alcoholafhankelijkheid zal ontwikkelen. De onderzoekers, onder leiding van prof. Ronny Bruffaerts en prof. Koen Demyttenaere, willen dit algoritme nu preventief inzetten bij eerstejaarsstudenten. Behoren ze tot een risicogroep, dan zullen ze een mail krijgen die hen hierover informeert en aanbieden om hiervoor (online of f2f) hulp te zoeken.

Daarnaast is er recent ook sprake van ‘EHBO cursussen voor psychische problemen’. Een idee dat overgewaaid komt uit Australië, waarbij preventie zich (al dan niet geïndiceerd) richt op bredere lagen van de bevolking.

Lees meer

Slimkicken.be

CAD Limburg & KHLIM, in samenwerking met cyberpedagoog Eric Beke, lanceren ‘slimkicken.be’. Deze website wil een preventief aanbod doen gericht op jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Alcohol en cannabis komen aan bod via interactieve oefeningen, die eventueel samen met een begeleider kunnen uitgevoerd en besproken worden. Later zullen waarschijnlijk nog meer risicoproducten toegevoegd worden, zoals psychotrope medicatie.

De doelgroep is een bewuste keuze, want deze jongeren zijn vaak niet goed geïnformeerd over alcohol- en druggebruik. Daarnaast zijn ze vaak sterk beïnvloedbaar door groepsdruk of door het beeld dat ze krijgen via film of televisie.

Dit project werd medegefinancierd door CERA en technisch ontwikkeld door serendipity.be.

Meer lezen: