Slimkicken.be

CAD Limburg & KHLIM, in samenwerking met cyberpedagoog Eric Beke, lanceren ‘slimkicken.be’. Deze website wil een preventief aanbod doen gericht op jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Alcohol en cannabis komen aan bod via interactieve oefeningen, die eventueel samen met een begeleider kunnen uitgevoerd en besproken worden. Later zullen waarschijnlijk nog meer risicoproducten toegevoegd worden, zoals psychotrope medicatie.

De doelgroep is een bewuste keuze, want deze jongeren zijn vaak niet goed geïnformeerd over alcohol- en druggebruik. Daarnaast zijn ze vaak sterk beïnvloedbaar door groepsdruk of door het beeld dat ze krijgen via film of televisie.

Dit project werd medegefinancierd door CERA en technisch ontwikkeld door serendipity.be.

Meer lezen: