Nieuwe Gokhulp + TOP-training

Gokhulp.be heeft een upgrade gekregen. De website werd ‘responsive‘ gemaakt, online begeleiding door een professionele hulpverlener is nu mogelijk en er werd een koppeling gemaakt met TOP-training (Training Onbewuste Processen). Er wordt ook onderzoek uitgevoerd door de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam.

Lees meer

Online cognitieve gedragstherapie is effectief

Jeroen Ruwaard publiceerde recent zijn proefschrift ‘The efficacy and effectiveness of online CBT’. Het betreft een onderzoek in samenwerking met Interapy.nl over online CBT behandelingen van posttraumatische stressstoornis, burn-out, depressie, paniekstoornissen en boulimia. Het is een vrij indrukwekkende studie geworden, zowel wat betreft de methodologische aanpak als het aantal cliënten dat er aan deelnam (meer dan 1.900 in totaal). Het omvat vier gecontroleerde gerandomiseerde studies (‘efficacy’) en een praktijkstudie om de effectiviteit in de dagelijkse praktijk na te gaan. Zie ook een vorig artikel op deze blog.

Er kan geconcludeerd worden dat online cognitieve gedragtherapie in 71% van de gevallen leidt tot een significante vermindering van klachten. Cliënten werd ook gevraagd naar een beoordeling van hun online therapeut, wat een gemiddeld cijfer van 8,5/10 opleverde. Verder pleit Ruwaard voor meer systematisch onderzoek van de talrijke online interventies die dikwijls (nog) niet onderbouwd zijn door een effectiviteitsstudie.

Het proefschrift is hier te downloaden (pdf)
Artikel over het onderzoek op Interapy.nl
Blog Jeroen Ruwaard

Online therapie bij depressie: PST vs. CBT

cbt versus pst therapie

Online therapie maakt dikwijls gebruik van cognitieve gedragstherapie (cognitive behavioral therapy of CBT), maar kan ook gebaseerd zijn op ‘probleemoplossingtherapie’ (problem solving therapy of PST).  Lisanne Warmerdam onderzocht dit in het kader van haar dissertatie, waarmee  ze op 29 november 2010 promoveerde.

Het is altijd een goede zaak wanneer er wetenschappelijk onderzoek gebeurt op het gebied van hulpverlening, en in dit geval op hulpverlening via internet. Het goede nieuws is dat zowel CBT als PST tot op zekere hoogte effectief bleken bij depressieve klachten, in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep. Warmerdam vond echter geen verschillen in klinische effectiviteit tussen de twee therapieën. Maar is er wel zo’n wezenlijk verschil tussen die twee methodologieën?

Lees meer