Methodiekmap en beleidsdossier onlinehulpverlening

methodiekmap online hulp

Recent zijn er interessante publicaties te downloaden i.v.m. online hulpverlening op de website van Steunpunt. Deze publicaties kwamen tot stand tijdens het ondersteuningsproject voor onlinehulpverlening, gefinancierd door Welzijn, in samenwerking met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Centra Algemeen Welzijnswerk, JAC’s  en OHUP.
De auteurs zijn Sandra Beelen en Katrien Vanmeerschaute.

De publicaties gaan over het gebruik van ICT binnen (voornamelijk eerstelijns) welzijnswerk, maar kunnen ook een goede inspiratiebron vormen in andere settings. Het betreft: