Studiedag e-mental health in Vlaanderen

studiedag onlinehulp

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) organiseert een studiedag op 17 december in De Factorij te Schaarbeek, met als titel ‘Elektronische zorg voor de geest’. Tijdens deze studiedag wordt een stand van zaken opgemaakt rond wat er in Vlaanderen leeft op het gebied van online hulpverlening (e-mental health).

Tijdens de voormiddag zijn er lezingen over: uitgangspunten en ontwikkelingen op gebied van hulp via internet (Frank Schalken, e-hulp.nl), richtlijnen bij chat binnen de eerstelijnszorg (Philippe Bockland, Artevelde Hogeschool), en wordt nagegaan wat cliënten en hun familieleden denken over online hulpverlening (Uilenspiegel en Similes).
In de namiddag zijn er workshops rond: anonieme chatlijnen, ‘Kleur je Leven’, ‘Alcoholhulp.be’ en ‘Reset’ (Mondriaangroep Nederland). Nadien volgt een panelgesprek.

Meer info op de website www.vvgg.be

De opvoedingstelefoon wordt opvoedingslijn.be

opvoedingslijn

Met de naamsverandering van ‘Opvoedingstelefoon’ naar ‘Opvoedingslijn.be wordt de dienst uitgebreid naar online hulpverlening. De website (die binnenkort verder vernieuwd wordt) biedt immers de mogelijkheid aan ouders om vragen te stellen over opvoeding via e-mail.

Om de naamsverandering en het nieuwe aanbod bekend te maken werd een ludiek promotiefilmpje gemaakt.

Meer info: www.opvoedingslijn.be