Knooppunt-online

Zoals reeds in een vorig artikel vermeld, wil minister Vandeurzen inzetten op de ontwikkeling van online hulpverlening in Vlaanderen. Eén van de actiepunten in dit verband was de oprichting van een ‘intersectoraal aanspreekpunt online hulp‘. Dat actiepunt is ondertussen een feit geworden en het ‘aanpreekpunt’ ging in maart dit jaar van start. Het werd omgedoopt tot ‘knooppunt-online‘.

Lees meer

Geslaagd Vlaams congres onlinehulp

Veel belangstelling voor het congres online hulp. Vlekkeloos georganiseerd door Flanders Care en Philippe Bocklandt (waarbij deze laatste zeer goed op dreef was). Minister Vandeurzen lichtte zijn beleidsplannen toe. De presentaties van de verschillende workshops zijn te downloaden via www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be

Hieronder een professioneel verslag van het congres door ZorgAndersTV

TETRA project onlinehulp in Vlaanderen

Van januari tot juni 2013 gingen onderzoekers van de Artevelde Hogeschool (o.l.v. Philippe Bocklandt) op zoek naar de praktijk, de plannen en de verwachtingen van welzijnsorganisaties in verband met online hulpverlening. Meer dan 500 medewerkers van deze organisaties en cliënten leverden een bijdrage. Op het slotevent op 19 juni werden de resultaten gepresenteerd. Het onderzoek kadert binnen een TETRA (TEchnologie-TRAnsfer) project, gefinancierd door het IWT.

Lees meer

Opleiding online hulp KUL & KULAK

Het Postuniversitair Centrum van KULeuven & KULAK organiseert een opleiding rond online hulpverlening in Vlaanderen, gericht op psychologen en verwante zorgaanbieders.
Volgende thema’s komen aan bod:

  • Sessie 1: Geschiedenis en achtergrond. Kenmerken, kracht en kwetsbaarheid van onlinehulp.
  • Sessie 2: Praktische vaardigheden voor online hulpverlening
  • Sessie 3: De online praktijk in de geestelijke gezondheidzorg

De contactsessies gaan door op woensdag 9, 16 en 23 mei 2012 en worden via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en Leuven.

Meer info:

Niet alle smileys lachen

Op 30 november verschijnt het boek ‘Niet alle smileys lachen – Online hulp in eerstelijnswelzijnswerk’, onder redactie van Philippe Bocklandt (coördinator onderzoek en dienstverlening aan de Arteveldehogeschool – Sociaal werk). Het boek biedt een overzicht van de werkwijzen waarop het sociaal werk online hulpverlening wil inzetten.

Welke online hulpvormen worden aangeboden? Hoe verhoudt online hulp zich ten aanzien van een ander hulpaanbod? Welke doelgroep wordt met online hulp bereikt? Wat zijn voordelen van online hulp? Welke combinatie van hulp- en dienstverlening wordt mogelijk? Wat zijn de grenzen van online hulp? Welke competenties vergt online hulp? En hoe wordt online hulp geïmplementeerd? De auteurs behandelen alle e-hulpvormen en focussen specifiek op chathulp.

Het boek zal gelanceerd worden tijdens een studievoormiddag op de Arteveldehogeschool te Gent, op 30 november. Bij het inschrijvingsgeld is het boek inbegrepen!

Alle praktische info rond de studiedag vind je hier
Het boek kan o.a. besteld worden via uitgeverij ACCO

Studiedag e-mental health in Vlaanderen

studiedag onlinehulp

De VVGG (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) organiseert een studiedag op 17 december in De Factorij te Schaarbeek, met als titel ‘Elektronische zorg voor de geest’. Tijdens deze studiedag wordt een stand van zaken opgemaakt rond wat er in Vlaanderen leeft op het gebied van online hulpverlening (e-mental health).

Tijdens de voormiddag zijn er lezingen over: uitgangspunten en ontwikkelingen op gebied van hulp via internet (Frank Schalken, e-hulp.nl), richtlijnen bij chat binnen de eerstelijnszorg (Philippe Bockland, Artevelde Hogeschool), en wordt nagegaan wat cliënten en hun familieleden denken over online hulpverlening (Uilenspiegel en Similes).
In de namiddag zijn er workshops rond: anonieme chatlijnen, ‘Kleur je Leven’, ‘Alcoholhulp.be’ en ‘Reset’ (Mondriaangroep Nederland). Nadien volgt een panelgesprek.

Meer info op de website www.vvgg.be