Handboek Online Hulpverlening

handboek online hulpverlening

Frank Schalken is directeur van de stichting E-hulp.nl en één van de negen auteurs van het recent verschenen ‘Handboek online hulpverlening’. Het boek werd geschreven op basis van de practische ervaring die de verschillende auteurs met online hulpverlening hebben. Ze beperken zich hierbij niet tot een theoretische uiteenzetting, maar illustreren het ruimschoots met concrete voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Het is een bijzonder verhelderend boek geworden dat zeker zal bijdragen tot een grotere en meer efficiënte verspeiding van online hulpverlening.

Hulpverlening via internet is laagdrempelig, effectief en bereikt nieuwe doelgroepen. Steeds meer hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Wat is de eigenheid van online hulpverlening en wat is er nodig om dit op een zo efficiënt mogelijke manier aan te pakken? Op deze vragen biedt het handboek een aantal antwoorden.

Het handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft wat online hulpverlening is en welke vormen er mogelijk zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen passieve, actieve en interactieve hulpvormen. Voor- en nadelen worden besproken. Er wordt ook op gewezen dat het aanbieden van online hulp een weloverwogen keuze moet zijn, dus niet iets wat je als organisatie opzet “omdat anderen het ook doen”.

Deel twee behandelt de voorbereiding en organisatie die nodig is wanneer men uiteindelijk beslist tot het organiseren van online hulp. Hierbij komen allerlei aspecten aan bod, zoals: het creëren van een draagvlak binnen de organisatie, de technische aspecten (servers en software), beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en het aanspreken van de beoogde doelgroep.

In het derde deel wordt de concrete uitvoering besproken.  Hierbij wordt aandacht besteed aan gespreksmethodieken bij e-mail en chat. Het is immers niet zo vanzelfsprekend iemand te helpen die je niet ziet. Dus hoe kan je als hulpverlener contact krijgen met je cliënt terwijl dit via allerlei technische hulpmiddelen verloopt? Ten slotte wordt er dieper ingegaan op het uitwerken van een volwaardig behandeltraject via internet. Een aantal methodieken die bruikbaar zijn bij face-to-face begeleidingen blijken eveneens toepasbaar op een online begeleiding. Concreet gaat het o.a. over: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte strategieën en motivationele gespreksvoering.

Dit handboek is zowel geschikt voor mensen of organisaties die zich aan het oriënteren zijn op het gebied van online hulpverlening, als voor diegenen die hun bestaand aanbod willen uitbreiden of verbeteren. Ook studenten uit de sociale sector kunnen er hun voordeel mee doen. Als je op welke manier dan ook met online hulpverlening bezig bent, dan kan je eigenlijk niet om dit boek heen.

Lees een interview met Frank Schalken op de blog van Catrien Spijkerman
Boek bestellen

One Reply to “Handboek Online Hulpverlening”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *