Handboek Online Hulpverlening

handboek online hulpverlening

Frank Schalken is directeur van de stichting E-hulp.nl en één van de negen auteurs van het recent verschenen ‘Handboek online hulpverlening’. Het boek werd geschreven op basis van de practische ervaring die de verschillende auteurs met online hulpverlening hebben. Ze beperken zich hierbij niet tot een theoretische uiteenzetting, maar illustreren het ruimschoots met concrete voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Het is een bijzonder verhelderend boek geworden dat zeker zal bijdragen tot een grotere en meer efficiënte verspeiding van online hulpverlening.

Lees meer