Onderzoek Matthijs Blankers: online hulp alcohol Jellinek

Blankers onlinehulp alcohol

Matthijs Blankers promoveerde recent aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van internetzelfhulp en internettherapie bij alcoholproblemen. Het betreft hier de programma’s: Jellinek online zelfhulp en Jellinek online behandeling.

Grosso modo trekt hij drie belangrijke conclusies: beide interventies zijn effectief, voorafgaande screening leverde (nog) geen factoren op die in voldoende mate konden voorspellen of de interventie effectief zou zijn, en het huidige aanbod kan zeker nog uitgebreid worden.

Lees meer

Congres online hulp 2011: een verslag

Congres Online Hulpverlening 2011

Het congres online hulpverlening 2011 in Utrecht vormde een inspirerend geheel, dat overigens uitstekend georganiseerd was. Er waren meer dan 400 deelnemers, waaronder een kleine groep enthousiastelingen uit Vlaanderen. Zestien parallelsessies boden de gelegenheid om met experts in te gaan op best practices en actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Noodgedwongen moest je er drie kiezen.

Frank Schalken, directeur e-hulp.nl, stak onmiddellijk van wal met enkele scoops: het aantal mensen dat via internet hulp zoekt is in Nederland tussen 2007 en 2010 meer dan verdrievoudigd, stilaan beginnen meer mannen gebruik te maken van online hulpverlening, en betrokkenheid en inzet van hulpverleners blijkt de belangrijkste succesfactor voor het implementeren van online hulp.

Lees meer