Saskia Timmer: eHealth in de praktijk

e-health-praktijk Saskia Timmer

Saskia Timmer beschrijft in het boek ‘eHealth in de praktijk’ de vele mogelijkheden waarbij ICT kan ingezet worden in de gezondheidszorg. Ze gaat hierbij ‘zorgsectoroverstijgend’ tewerk. Zowel somatische, geestelijke als sociale gezondheidszorg komen dus aan bod.

Volgens Saskia Timmer wordt de ontwikkeling van eHealth voornamelijk gedragen door 2 factoren. Enerzijds de vraag van cliënten naar meer zelfsturing en regie in het zorgverleningsproces.  ‘Empowerment’ dus. Mensen willen zeggenschap over hun eigen leven, ook wanneer ze ziek of hulpbehoevend zijn. Anderzijds het groeiend besef dat er de komende jaren een zorgcapaciteitsprobleem zal ontstaan, waarbij de vraag het aanbod zal overtreffen. Dit heeft niet enkel betrekking op de toenemende vergrijzing van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook op de langdurige zorgvraag bij ernstige somatische aandoeningen en psychiatrische stoornissen.

In het boek worden alle mogelijke verschijningsvormen van eHealth besproken (en dat zijn er nogal wat). Naast de omschrijving komen ook  de voor- en nadelen, de bruikbaarheid en de inspanning die gevraagd wordt van cliënt en/of hulpverlener, aan bod. Het ‘sectoroverstijgende’ vormt een belangrijke meerwaarde bij dit overzicht. Als hulpverlener heb je immers nooit een volledig beeld van wat er gaande is in alle sectoren, en dus zal iedereen hier wel enkele ‘eye-openers’ kunnen vinden. Overigens zijn niet enkel ‘cliënten’ en ‘hulpverleners’ betrokken partij, want ook voor de zogenaamde ‘mantelzorgers’ zijn er voordelen te halen.

De verdere ontwikkeling van eHealth zal in ieder geval de gezondheidszorg beïnvloeden. Effectiviteit en efficiëntie kunnen toenemen, en de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener zal evolueren naar meer dialoog en samenwerking. Wat niet wil zeggen dat er geen risico’s verbonden zijn aan eHealth. Saskia Timmer vermeldt in dit verband o.a. kostenreductie laten primeren op kwaliteit en te sterk focussen op de techniek (die enkel een middel is, geen doel op zich).

De implementatie van eHealth zal hoe dan ook resulteren in een impact op de zorgorganisatie in zijn geheel, zowel technisch, financiëel als organisatorisch. Wat niet betekent dat de organisatie ‘op zijn kop’ moet gezet worden. Dikwijls is het beter om klein te beginnen. Volgens Saskia Timmer is ‘Denk groots maar start klein’, een goed uitgangspunt. Verder wordt er dieper ingegaan op de vraag wat eHealth en empowerment bij de cliënt voor de zorgverlener kan betekenen.

Natuurlijk is het onmogelijk om nu reeds nauwkeurig te voorspellen wat de toekomst zal brengen op gebied van eHealth. Dertig jaar geleden konden we ook niet voorzien wat nu mogelijk blijkt te zijn, en zelfs bijna vanzelfsprekend is geworden. Toch probeert Saskia Timmer een vooruitblik te bieden. Ze vermeldt hierbij: mobiel internet, de verdere ontwikkeling van ‘social media’, ‘usercentered’ design-denken, het creëren van kansen voor onderzoek, en het leveren van een bijdrage aan ‘duurzame gezondheidszorg’.

Aan dit boek is een website gekoppeld, nl. www.duurzamegezondheidszorg.nl, waar o.a. een aantal praktijkvoorbeelden verder toegelicht worden. De website omvat ook een forum waar kan gediscussieerd worden over eHealth en aanverwante onderwerpen.

eHealth in de praktijk kan hier besteld worden

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *