Onlinehulp voor de GGZ in Coronatijden

online ggz corona

Tijdens deze Coronacrisis worden face-to-facecontacten beperkt of verboden, waardoor online communiceren een alternatief kan bieden voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg. De ‘sense of urgency‘ is plots heel groot, terwijl deze voordien, zeker in de GGZ, niet zo sterk aanwezig was…

Zou de huidige Corona crisis een ‘game changer’ kunnen zijn voor online hulpverlening? In ieder geval werden er op korte tijd een aantal iniatieven genomen, ook binnen de GGZ.

Onderzoekers van KU Leuven en Thomas More lieten begin 2020 nog optekenen dat “In de geestelijke gezondheidszorg cliënten makkelijker de stap zetten naar digitale tools dan hun hulpverleners”. Veel cliënten blijken inderdaad op het internet te zoeken naar informatie en naar oplossingen voor hun problemen zoals depressie, verslaving of suïcide. Maar wanneer ze dit delen met hun hulpverleners, blijken die vaak ‘koele minnaars’ van het digitale gebeuren te zijn.
Lees meer in dit artikel van Sociaal Net

Tot plots de Coronacrisis opdook. Die wordt vaak omschreven als een zogenaamde ‘black swan’ (een onverwachte gebeurtenis die alles op z’n kop zet). Kan onlinehulp in al zijn verschillende gedaantes ook een ‘black swan’ zijn voor de geestelijke gezondheidszorg? Tim Wind, Marleen Rijkeboer, Gerhard Andersson en Heleen Riper menen van wel. Volgens hen kan de zorg tijdens een pandemie verdergezet worden door het aanbieden van een ‘warm contact op afstand’ via beeldbellen en internet interventies. Uit onderzoek blijkt immers dat psychotherapie via beeldbellen veelbelovend blijkt te zijn en dat online interventies met begeleiding door een hulpverlener-therapeut ondertussen ‘evidence based’ kunnen genoemd worden.
Lees meer in dit artikel ‘The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health’

Welke initiatieven worden o.a. genomen?

Op de website onlinehulp-vlaanderen.be publiceerde Philippe Bocklandt alvast een ruim overzicht van de mogelijkheden waar hulpverleners gebruik van kunnen maken.
Lees meer op onlinehulp-vlaanderen.be

SAM (Steunpunt Mens & Samenleving) bericht over de uitbreiding van het aanbod door de chathulplijnen.
Lees meer op samvzw.be

Zorgnet-Icura nam het initiatief om ‘Wellweb‘ op poten te zetten. Wellweb wil verbinding leggen tussen Tele-Onthaal of Awel en vervolgzorg in een CGG. Aan de hand van een triagetool peilen de vrijwilligers van de hulplijnen of er meer ondersteuning nodig is voor een oproeper via meer gespecialiseerde hulp. Na goedkeuring door de oproeper kan hij/zij online in contact gebracht worden met een CGG. Een CGG hulpverlener kan dan via digitale weg contact opnemen (telefoon, mail, beeldbellen of chat). Tijdens dit contact wordt besproken welke hulp gewenst is en wat de verdere mogelijkheden zijn.
Lees meer op de website van Zorgnet-Icuro

Een heel aantal psychologen zijn momenteel nog steeds (digitaal) beschikbaar. Iedereen kan op zoek gaan naar een psycholoog die ofwel rechtstreeks, ofwel via telefoon of beeldbellen bereikbaar is:
https://vvkp.be/zoek-psycholoog

Vanuit de federale overheid komt het initiatief om terugbetaling van videoconsultaties door artsen, psychologen en pedagogen mogelijk te maken. Nood breekt wet, weliswaar enkel voor geconventioneerde eerstelijnspsychologen die beeldbellen met 18-64-jarigen met matige klachten op vlak van angst, depressie of alcoholmisbruik.
Lees meer op magiedeblock.be

Eveneens op onlinehulp-vlaanderen.be is een lange lijst te vinden met voorbeelden van inspirerend informeren en communiceren tijdens Coronatijden gericht op verschillende doelgroepen. Met o.a. meertalige informatie over het Coronavirus, WAI-NOT nieuws, info in eenvoudige taal op ‘wablieft.be’, enzovoort.
Lees meer op onlinehulp-vlaanderen.be

De onlinehulp websites vanuit de CGG blijven beschikbaar voor online aanmelding en er werd specifieke Corona informatie toegevoegd op de publieke gedeeltes:

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *