Zelfmoordlijn vermijdt 35% van zelfdodingen bij oproepers

Via een persbericht vernamen we dat 35% van de oproepers van de Zelfmoordlijn afziet van zelfdoding door de aanwezigheid van de lijn. Dit kwam naar voor uit een onderzoek van professor Lieven Annemans (Universiteit Gent, VUB). Volgens Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, zijn deze resultaten “een duwtje in de rug, maar is er nog veel werk”. Uitgedrukt in euro komt dat neer op een netto-besparing tot 23 miljoen euro voor de maatschappij.

Met steun van Rotary District 2170 voerde een team onder leiding van gezondheidseconoom Lieven Annemans een studie uit naar de  kosten en baten van De Zelfmoordlijn. In deze studie wordt gekeken naar de verhouding tussen de geïnvesteerde middelen in de Zelfmoordlijn en de maatschappelijke winst die gemaakt wordt door deze interventie.

Gewonnen levens

De Zelfmoordlijn werkt op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en biedt anonieme gesprekken op crisismomenten. Jaarlijks worden er op die manier duizenden gesprekken gevoerd met mensen die aan zelfdoding denken of op het punt staan een poging te doen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit soort crisislijnen de suïcidaliteit sterk kan verlagen. Met dit effect kan berekend worden hoeveel pogingen en zelfdodingen over een langere periode in een bepaalde groep kunnen worden vermeden.

Lieven Annemans: “Bij de oproepers die De Zelfmoordlijn bereikt, wordt 35% van de  zelfdodingen en pogingen vermeden. Deze bijzonder positieve resultaten zijn toe te schrijven aan het hoge risico dat de oproepers van De Zelfmoordlijn hebben op een poging of zelfdoding en de specifieke aanpak van gespreksvoering die wordt gehanteerd.”

Ook kostenbesparing

Door de hoge kosten die zelfdodingen en pogingen met zich mee brengen, wordt er ook heel wat geld bespaard. Het aantal vermeden pogingen en zelfdodingen geeft de maatschappij een winst van minimaal 5,7 tot maximaal 23 miljoen over een periode van 10 jaar. Elke euro die wordt geïnvesteerd in De Zelfmoordlijn brengt er 3 tot 10 op voor de ziekteverzekering en nog een veelvoud daarvan voor de maatschappij.

In tijden waar stijgende zorgkosten voor verontrusting zorgen en kosteneffectieve argumenten steeds belangrijker worden, blijkt de Zelfmoordlijn een bijzonder eenvoudige interventie met een grote maatschappelijke bijdrage.

Beperkingen van het onderzoek

Ondanks het feit dat binnen deze studie een maatschappelijk perspectief wordt gehanteerd, waarbij het productiviteitsverlies van verloren levens wordt verwerkt, zijn er nog tal van zaken die niet zijn opgenomen in de studie. De immense impact op nabestaanden komt bijvoorbeeld niet aan bod. Ook het effect dat De Zelfmoordlijn heeft op mensen die voor iemand anders bellen, of alle oproepers die via De Zelfmoordlijn de weg naar hulpverlening vinden, zijn niet meegerekend. De studie onderzocht een deel van de impact die de Zelfmoordlijn heeft. Zowel de kwalitatieve impact van de lijn, als het financiële voordeel gaan hierdoor nog een stuk verder dan de studie beschrijft.

Besluit

Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: “Dit onderzoek bevestigt dat we de investeringen van zowel de Vlaamse overheid als van onze sponsors meer dan waard zijn. Deze resultaten zijn een duwtje in de rug, maar er is nog veel werk”.

www.zelfmoordlijn.be
Folder van Werkgroep Verder: Als journalist kan je levens redden

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *