De DrugLijn lanceert chatservice

Enkele dagen geleden werd de chatdienst van De DrugLijn officiëel gelanceerd. Iedereen kan nu persoonlijk en anoniem een chatgesprek hebben met hun medewerkers over drank, drugs, pillen of gokken op: maandag (15 tot 18u), woensdag (15 tot 18u) en vrijdag (15 tot 18u).

Zoals de andere diensten van De DrugLijn is dit niet enkel bedoeld voor (ex-)gebruikers, maar ook voor mensen uit de omgeving van overmatige drinkers, druggebruikers of gokkers.

De lancering van de chatservice vindt trouwens plaats tijdens de huidige sensibiliseringscampagne die gericht is op jongeren die te maken hebben met verslaafde ouders. Het is immers belangrijk om kinderen en jongeren in dergelijke probleemsituaties aan te sporen hun verhaal te vertellen. Verschillende organisaties (De DrugLijn, Awel, het jongerenonthaal van het CAW (JAC) en In Petto) staan in dit verband klaar om met hen in gesprek te gaan. De chatservice van De DrugLijn zal er zeker toe bijdragen  de drempel voor deze doelgroep te verlagen.

De DrugLijn chat
Persbericht over de campagne gericht op jongeren
Promotiefilmpje van de campagne

Zelfmoordlijn vermijdt 35% van zelfdodingen bij oproepers

Via een persbericht vernamen we dat 35% van de oproepers van de Zelfmoordlijn afziet van zelfdoding door de aanwezigheid van de lijn. Dit kwam naar voor uit een onderzoek van professor Lieven Annemans (Universiteit Gent, VUB). Volgens Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, zijn deze resultaten “een duwtje in de rug, maar is er nog veel werk”. Uitgedrukt in euro komt dat neer op een netto-besparing tot 23 miljoen euro voor de maatschappij.

Lees meer

Persmededeling zelfmoordlijn

persbericht zelfmoordlijn

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verspreidde pas een persbericht naar aanleiding van hun jaarverslag. Uit de analyse van hun data komen enkele opmerkelijke feiten tot uiting:

  • Het aantal mensen dat contact neemt voor iemand uit hun omgeving neemt toe. Dat is een goede evolutie waarbij de medewerkers van de lijn handvatten kunnen aanreiken om daadwerkelijk hulp te bieden.
  • Oproepers die voor zichzelf contact nemen zijn meestal reeds ver gevorderd in hun suïcidaliteit. De helft denkt reeds langer dan 6 maanden aan zelfdoding en bijna 4 op de 10 ondernam reeds een poging. De achterliggende problematiek blijkt ook dikwijls complex te zijn (relationele problemen, psychische problemen en verlieservaringen).

De laatste vaststelling pleit ervoor om de dienstverlening uit te breiden met de mogelijkheid tot vervolggesprekken (telefonisch of online), vooraleer eventueel te verwijzen naar andere hulpverlening. Zie ook het artikel ‘Overgang online naar ambulant’.

De volledige persmededeling van CPZ maart 2012
Het jaarverslag van het CPZ 2011

Niet alle smileys lachen

Op 30 november verschijnt het boek ‘Niet alle smileys lachen – Online hulp in eerstelijnswelzijnswerk’, onder redactie van Philippe Bocklandt (coördinator onderzoek en dienstverlening aan de Arteveldehogeschool – Sociaal werk). Het boek biedt een overzicht van de werkwijzen waarop het sociaal werk online hulpverlening wil inzetten.

Welke online hulpvormen worden aangeboden? Hoe verhoudt online hulp zich ten aanzien van een ander hulpaanbod? Welke doelgroep wordt met online hulp bereikt? Wat zijn voordelen van online hulp? Welke combinatie van hulp- en dienstverlening wordt mogelijk? Wat zijn de grenzen van online hulp? Welke competenties vergt online hulp? En hoe wordt online hulp geïmplementeerd? De auteurs behandelen alle e-hulpvormen en focussen specifiek op chathulp.

Het boek zal gelanceerd worden tijdens een studievoormiddag op de Arteveldehogeschool te Gent, op 30 november. Bij het inschrijvingsgeld is het boek inbegrepen!

Alle praktische info rond de studiedag vind je hier
Het boek kan o.a. besteld worden via uitgeverij ACCO

Online Hulp Uitwisselingsplatform (OHUP)

ohup online hulpverlening uitwisselings platform

Het OnlineHulp UitwisselingsPlatform stelt zich als doel om online hulpverlening binnen de sociale sector in Vlaanderen bekender te maken, uit te breiden en kwalitatief te verbeteren.  OHUP houdt hiervoor de vinger aan de pols van de online communicatie.  Meer dan 10 organisaties maken er deel van uit:

Lees meer op de website van Knooppunt-online >