Stijging online hulpvragen in Vlaanderen

online connect

Tele-onthaal, de Kinder- en Jongerentelefoon (nieuwe naam ‘Awel’), Teleblok en de Zelfmoordlijn ervaren de voorbije jaren een belangrijke verschuiving van telefonische oproepen naar online chatten. Ook De DrugLijn ondervindt dat een toenemend aantal vragen via e-mail gesteld wordt in verhouding tot het aantal telefoongesprekken. Vooral jongeren maken liever gebruik van de online communicatiemiddelen.

De grotere anonimiteit is zeker een belangrijke factor bij het online zoeken naar hulp. Via deze weg komen mensen er blijkbaar sneller toe om meer ‘geladen’ onderwerpen ter sprake te brengen. Bij Tele-onthaal en bij de Zelfmoordlijn ondervindt men dat meer mensen die online contact zoeken acuut in een crisissituatie verkeren. Bijna één op drie chatters die beroep doet op Tele-onthaal is in crisis, terwijl dat voor de bellers één op vier is. Van de chatgesprekken gaat elf procent over zelfmoord, terwijl dat voor telefoongesprekken vier procent is.

Via de chatservice van de Zelfmoordlijn worden ook veel meer jongeren bereikt. Zo blijkt de gemiddelde leeftijd van de chatters ongeveer 20 jaar te bedragen. De helft is zelfs jonger dan 20 jaar en nog belangrijker is het feit dat een aanzienlijk groter gedeelte dan bij de telefonische hulplijn, uitgewerkte plannen heeft voor zelfdoding. Het mag dan ook niet verbazen dat minister Vandeurzen in zijn nieuwe Vlaams Actieplan Suïcide 2012-2020 meer wil inzetten op online communicatie.

Bij De DrugLijn nam het aantal e-mails in het voorbije anderhalve jaar sterk toe. De medewerkers voerden 13% minder telefoongesprekken, maar beantwoordden wel 38% meer e-mailvragen. In de eerste maanden van 2012 steeg het aantal e-mailvragen nog sterker: van januari tot en met mei heeft De DrugLijn al 1.392 e-mails beantwoord. Dat waren er bijna 60% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De DrugLijn beschikt nog niet over een chatservice, maar daar zal in het najaar van 2012 verandering in komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *